Konkurs SARP nr 978

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej Miejskiej Biblioteki Publicznej (MBP) w Szczecinie - Prawobrzeże

Osobą upoważnioną do kontaktów jest:
Sekretarz organizacyjny konkursu: arch. Wioletta Boroń

Formularz kontaktowy

Podaj wynik (cyfra lub słownie) prostego działania matematycznego: dwa dodać dwa to...