Konkurs SARP nr 978

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej Miejskiej Biblioteki Publicznej (MBP) w Szczecinie - Prawobrzeże

Skład Sądu Konkursowego

Lp. Data dodania Aktualizacja Nazwa Plik do pobrania
1. 01.02.2018, 14:32:33 02.02.2018, 13:32:47 Regulamin konkursu Pobierz plik » (format .docx, 86 KB)
2. 01.02.2018, 14:32:33 01.02.2018, 13:32:47 Załącznik nr 1 - Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie Pobierz plik » (format .pdf, 43 KB)
3. 21.02.2018, 15:51:02 21.02.2018, 15:51:02 Załącznik nr 1 - Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie Pobierz plik » (format .docx, 18 KB)
4. 01.02.2018, 14:32:33 01.02.2018, 13:32:47 Załącznik nr 1a - Wzór oświadczenia o formie prowadzenia działalności Pobierz plik » (format .pdf, 37 KB)
5. 21.02.2018, 15:51:02 21.02.2018, 15:51:02 Załącznik nr 1a - Wzór oświadczenia o formie prowadzenia działalności Pobierz plik » (format .docx, 14 KB)
6. 01.02.2018, 14:32:33 01.02.2018, 13:32:47 Załącznik nr 1b - Wzór oświadczenia o uprawnieniach architektonicznych Krajowi Uczestnicy konkursu Pobierz plik » (format .pdf, 35 KB)
7. 21.02.2018, 15:51:02 21.02.2018, 15:51:02 Załącznik nr 1b - Wzór oświadczenia o uprawnieniach architektonicznych Krajowi Uczestnicy konkursu Pobierz plik » (format .docx, 14 KB)
8. 01.02.2018, 14:32:33 01.02.2018, 13:32:47 Załącznik nr 1c - Wzór oświadczenia o uprawnieniach architektonicznych Zagraniczni Uczestnicy konkursu Pobierz plik » (format .pdf, 31 KB)
9. 21.02.2018, 15:51:02 21.02.2018, 15:51:02 Załącznik nr 1c - Wzór oświadczenia o uprawnieniach architektonicznych Zagraniczni Uczestnicy konkursu Pobierz plik » (format .docx, 13 KB)
10. 01.02.2018, 14:32:33 01.02.2018, 13:32:47 Załącznik nr 1d - Wzór oświadczenia o zobowiązaniach na wypadek przyznania nagrody w konkursie Pobierz plik » (format .pdf, 40 KB)
11. 21.02.2018, 15:51:02 21.02.2018, 15:51:02 Załącznik nr 1d - Wzór oświadczenia o zobowiązaniach na wypadek przyznania nagrody w konkursie Pobierz plik » (format .docx, 15 KB)
12. 01.02.2018, 14:32:33 01.02.2018, 13:32:47 Załącznik nr 1e - Wzór oświadczenia o prawach autorskich Pobierz plik » (format .pdf, 32 KB)
13. 21.02.2018, 15:51:02 21.02.2018, 15:51:02 Załącznik nr 1e - Wzór oświadczenia o prawach autorskich Pobierz plik » (format .docx, 14 KB)
14. 01.02.2018, 14:32:33 01.02.2018, 13:32:47 Załącznik nr 2a - Wzór pełnomocnictwa dla Uczestnika samodzielnie biorącego udział w konkursie Pobierz plik » (format .pdf, 29 KB)
15. 21.02.2018, 15:51:02 21.02.2018, 15:51:02 Załącznik nr 2a - Wzór pełnomocnictwa dla Uczestnika samodzielnie biorącego udział w konkursie Pobierz plik » (format .docx, 13 KB)
16. 01.02.2018, 14:32:33 14.02.2018, 21:31:17 Załącznik nr 2b - Wzór pełnomocnictwa dla Uczestników wspólnie biorących udział w konkursie Pobierz plik » (format .pdf, 30 KB)
17. 21.02.2018, 15:51:02 21.02.2018, 15:51:02 Załącznik nr 2b - Wzór pełnomocnictwa dla Uczestników wspólnie biorących udział w konkursie Pobierz plik » (format .docx, 14 KB)
18. 01.02.2018, 14:32:33 01.02.2018, 13:32:47 Załącznik nr 3 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zadania Pobierz plik » (format .zip, 85 KB)
19. 21.02.2018, 15:51:02 21.02.2018, 15:51:02 Załącznik nr 3 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zadania Pobierz plik » (format .docx, 12 KB)
20. 01.02.2018, 14:32:33 01.02.2018, 13:32:47 Załącznik nr 4 - Pokwitowanie złożenia pracy konkursowej Pobierz plik » (format .zip, 34 KB)
21. 01.02.2018, 14:32:33 01.02.2018, 13:32:47 Załącznik nr 5 - Karta identyfikacyjna Pobierz plik » (format .pdf, 29 KB)
22. 01.02.2018, 14:32:33 01.02.2018, 13:32:47 Załącznik nr 6 - Wzór umowy o prace projektowe wraz z załącznikami Pobierz plik » (format .pdf, 189 KB)
23. 01.02.2018, 14:32:33 01.02.2018, 13:32:47 Załącznik nr 7a Szczegółowy opis przedmiotu konkursu Pobierz plik » (format .pdf, 136 KB)
24. 01.02.2018, 14:32:33 01.02.2018, 13:32:47 Załącznik nr 7b - Obszar zadania konkursowego- granice opracowania Pobierz plik » (format .dwg, 410 KB)
25. 01.02.2018, 14:32:33 01.02.2018, 13:32:47 Załącznik nr 7c - Mapa - skala 1: 500, wypisy z rejestru gruntów, wyrysy z mapy ewidencyjnej Pobierz plik » (format .zip, 275 KB)
26. 01.02.2018, 14:32:33 01.02.2018, 13:32:47 Załącznik nr 7d - Miejscowy Przestrzennegolan Zagospodarowania Przestrzennego Majowe-Kijewo XIII/346/07 z dnia 17.09.2007 r., Publikacja DUWZach Nr 110 poz.1922 z dnia 09.11.2007r. Pobierz plik » (format .rar, 5.95 MB)
27. 01.02.2018, 14:32:33 01.02.2018, 13:32:47 Załącznik nr 7e - Zdjęcia fotograficzne: otoczenia i obszaru zadania konkursowego Pobierz plik » (format .zip, 72.56 MB)
28. 01.02.2018, 14:32:33 01.02.2018, 13:32:47 Załącznik nr 8a - Materiały pomocnicze: Program Funkcjonalno-Użytkowy Filii nr 48 MBP w Szczecinie Pobierz plik » (format .pdf, 91 KB)