Konkurs SARP nr 976

Konkurs realizacyjny na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla obszaru centrum Stargardu ze szczegółowym rozwiązaniem zagospodarowania Placu Wolności i ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Osobą upoważnioną do kontaktów jest:
Sekretarz organizacyjny konkursu: mgr inż. arch. Wioletta BOROŃ
Adres e-mail:

Formularz kontaktowy

Podaj wynik (cyfra lub słownie) prostego działania matematycznego: dwa dodać dwa to...