Konkurs SARP nr 976

Konkurs realizacyjny na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla obszaru centrum Stargardu ze szczegółowym rozwiązaniem zagospodarowania Placu Wolności i ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Informacja o zmianie treści ogłoszenia

Informację dodano: | Aktualizacja:

Ogłoszenie nr 500005110-N-2018 z dnia 08-01-2018 r. Stargard:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o konkursie
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 500082655-N-2017
Data: 29/12/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Miasto Stargard, Krajowy numer identyfikacyjny 59191700000, ul. ul. Stefana Czarnieckiego 17, 73110 Stargard, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel.
915 784 881, e-mail urzad@um.stargard.pl, faks 915 784 889.
Adres strony internetowej: www.stargard.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 2.1)
W ogłoszeniu jest: 1 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych: Data: 31/01/2018, godzina: 15:00
W ogłoszeniu powinno być: 1 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych: Data: 06/02/2018, godzina: 15:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 2.2)
W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe: Zamawiający przeprowadza postępowanie wspólnie z organizatorem konkursu Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Szczecinie, ul. Mariacka 10, 70-551 Szczecin, adres strony www http://szczecin.sarp.org.pl/centrum-stargard/ kontakt e-mail: centrum- stargard@architektsarp.pl Sekretarz organizacyjny konkursu mgr inż. arch. Wioletta BOROŃ tel. +48 501 163 959

W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe: Zamawiający przeprowadza postępowanie wspólnie z organizatorem konkursu Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Szczecinie, ul. Mariacka 10, 70-551 Szczecin, adres strony www http://szczecin.sarp.org.pl/centrum-stargard/ kontakt e-mail: centrum- stargard@architektsarp.pl Sekretarz organizacyjny konkursu mgr inż. arch. Wioletta BOROŃ tel. +48 501 163 959. Konkurs otrzymał numer SARP 976.