Konkurs SARP nr 976

Konkurs realizacyjny na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla obszaru centrum Stargardu ze szczegółowym rozwiązaniem zagospodarowania Placu Wolności i ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego

KOMUNIKAT ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU SARP NR 976

Informację dodano: | Aktualizacja:

DNIA 15.05.2018 R. ZEBRAŁ SIĘ SĄD KONKURSKOWY W SKŁADZIE:

W OPARCIU O REGULAMINOWE KRYTERIA NAGRODZONO I WYRÓŻNIONO PRACE:

I NAGRODA- PRACA NR 2 
PRACOWNIA PROJEKTOWA MAREK ROSZKOWSKI
UL. BUDZYŃSKA 51/9A, 70-022 SZCZECIN

II NAGRODA- PRACA NR 6 
DOMINO GRUPA ARCHITEKTONICZNA WOJCIECH DUNAJ 
UL. MICKIEWICZA 118/5, 71-140 SZCZECIN

III NAGRODA- PRACA NR 4 
ARCHAID PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA JACEK SZEWCZYK
UL. PIOTRA SKARGI 15/4, 71-422 SZCZECIN

WYRÓŻNIENIE - PRACA NR 7 
FUV ARCHITEKCI - MICHAŁ POZIEMSKI
UL. RÓŻANA 7/19, 05-091 ZĄBKI

WYRÓŻNIENIE - PRACA NR 8
STUDIO A4 SP. Z P.O.
AL. WOJSKA POLSKIEGO 20, 70-470 SZCZECIN 

WYRÓŻNIENIE- PRACA NR 9 
MAREK OSTROWSKI
UL. ŁABĘDZIA 29/6, 71-453,
PIOTR ŻOLIK
UL. KRZYWOUSTEGO 49/9, 70-317
ZESPÓŁ W SKŁADZIE: ANIA MIERZYŃSKA, ANDRZEJ CHUCHRA, MAREK OSTROWSKI, PIOTR ŻOLIK


SĄD KONKURSOWY SFORMUŁOWAŁ UZASADNIENIA WYBORU:

PRACA NR 2 – I NAGRODA
NAGRODĘ PRZYZNANO ZA INTERESUJACE AUTORSKIE ROZWIAZANIA PRZESTRZENI ULICY KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO ORAZ PLACU WOLNOŚCI STWARZAJĄCE MOŻLIWOŚĆ AKTYWIZACJI ŻYCIA MIEJSKIEGO.
PRZYJĘTE DLA ULICY KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO ROZWIAZANIA KOMUNIKACYJNE W NAJWIĘKSZYM STOPNIU GWARANTUJĄ SPOWOLNIENIE RUCHU I TWORZĄ CZYTELNY PODZIAŁ NA STREFY FUNKCJONALNE.
PRACA ZAPEWNIA TAKŻE CZYTELNE POWIĄZANIE PIESZE REJONU DWORCA ZE STARYM MIASTEM.

PRACA NR 6 - II NAGRODA 
NAGRODĘ PRZYZNANO ZA WŁAŚCIWE WYZNACZENIE KIERUNKÓW ROZWOJU CENTRUM MIASTA POPRZEZ STWORZENIE CZYTELNYCH POWIĄZAŃ PRZESTRZENI ULICY KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO Z PLACEM WOLNOŚCI I PLACEM PRZED DWORCEM KOLEJOWYM.
PRACA PROPONUJE TAKŻE PODNIESIENIE SKALI ZABUDOWY W PÓŁNOCNEJ PIERZEI ULICY KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO.
PROJEKT W INTERESUJACY SPOSÓB WPROWADZA ZIELEŃ W PRZESTRZEŃ ULICY KARDYNAŁA STEFANAWYSZYŃSKIEGO WYRAŹNIE RÓŻNICUJĄC JEJ PÓŁNOCNA I POŁUDNIOWĄ PIERZEJĘ.
WĄTPLIWOŚCI BUDZI SPOSÓB ROZMIESZCZENIA OGRÓDKÓW GASTRONOMICZNYCH ORAZ ZNACZNIE ZMNIEJSZONA ILOŚĆ MIEJSC PARKINGOWYCH.

PRACA NR 4 - III NAGRODA
NAGRODĘ PRZYZNANO ZA CZYTELNOŚĆ PROPONOWANYCH PRZEKSZTAŁCEŃ GŁÓWNYCH PRZESTRZENI PUBLICZNYCH TZN. PLACU PRZED DWORCEM, ULICY KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO ORAZ PLACU WOLNOŚCI I REJONU RONDA.
SPOSÓB KSZTAŁTOWANIA I SYMETRYCZNY PRZEKRÓJ ULICY KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO SCHEMATYCZNY, NIE UWZGLĘDNIA POTRZEB UŻYTKOWNIKÓW I RELACJI Z ISTNIEJACYMI OBIEKTAMI (LOKALE GASTRONOMICZNE).
WPROWADZENIE BUDYNKU W REJONIE PLACU WOLNOŚCI ZGODNE Z PLANEM MIEJSCOWYM, NIE ZOSTAŁO WYSTARCZAJĄCO UZASADNIONE.
WĄTPLIWOŚCI BUDZI UKSZTAŁTOWANIE PLACU- DZIEDZIŃCA PRZED BUDYNKIEM SCK A TAKŻE KONIECZNOŚĆ LIKWIDACJI ISTNIEJĄCEJ WARTOŚCIOWEJ ZIELENI. 

PRACA NR 7 – WYRÓŻNIENIE
WYRÓŻNIENIE PRZYZNANO ZA PROSTOTĘ I CZYTELNOŚĆ ROZWIĄZANIA ULICY KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO.
WĄTPLIWOŚCI BUDZI ROZWIĄZANIE PLACÓW PRZED STARGARDZKIM CENTRUM KULTURY I DWORCEM PKP.

PRACA NR 8 – WYRÓŻNIENIE
WYRÓŻNIENIE PRZYZNANO ZA PRÓBĘ NADANIA WIELKOMIEJSKIEGO CHARAKTERU ZABUDOWIE I PRZESTRZENI PUBLICZNEJ CENTRUM MIASTA,     Z NAWIĄZANIEM DO HISTORYCZNYCH LINII I GABARYTÓW ZABUDOWY.

PRACA NR 9 – WYRÓŻNIENIE 
WYRÓŻNIENIE PRZYZNANO ZA PRÓBĘ ETAPOWEGO OGRANICZANIA I PROPOZYCJE ZAMKNIĘCIA RUCHU KOŁOWEGO W OBSZARZE ULICY KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO I PLACU WOLNOŚCI.