Konkurs SARP nr 976

Konkurs realizacyjny na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla obszaru centrum Stargardu ze szczegółowym rozwiązaniem zagospodarowania Placu Wolności i ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Komunikat z dnia 8.01.2018 r.

Informację dodano: | Aktualizacja:

Stargard, 08.01.2018 r.
Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej dla obszaru centrum Stargardu ze szczegółowym rozwiązaniem zagospodarowania Placu Wolności i ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego

KOMUNIKAT

Zamawiający Gmina Miasto Stargard wraz współorganizatorem konkursu - Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział w Szczecinie informuje, że dokonano nieznacznych zmian w Regulaminie Konkursu. Zmiany dotyczą:

  1. terminów poszczególnych etapów konkursu (patrz rozdział V - zmieniono m.in. termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie - wydłużono termin do 06.02.2018 r.),
  2. postanowień rozdziału XIII o prawach autorskich
  3. przesłanek odrzucenia prac w rozdz. XIV

Dla przejrzystości postępowania zamieszcza się do pobrania ujednolicony tekst Regulaminu z dokonanymi poprawkami (Regulamin wersja 2018 r.).
W związku ze zmianą terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie Zamawiający zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych stosowne ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (do pobrania)
Zamawiający informuje, że konkurs uzyskał numer referencyjny SARP 976.