herb miasta Stargard Szczeciński

KONKURS

na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej zagospodarowania terenów w rejonie Osiedla Giżynek w Stargardzie Szczecińskim

Skład Sądu Konkursowego:

Regulamin konkursu wraz załącznikami

Lp. Data dodania Aktualizacja Nazwa Plik do pobrania
1. 19.08.2014, 10:34:38 21.10.2014, 10:06:49 Regulamin konkursu z załącznikami 1-9 (po zmianach)
2. 19.08.2014, 10:34:38 13.10.2014, 10:27:55 Załącznik nr 10 - Podkład mapowy
3. 19.08.2014, 10:34:38 19.08.2014, 10:34:38 Załącznik nr 11 - Ortofotomapa
4. 19.08.2014, 10:34:38 19.08.2014, 10:34:38 Załącznik nr 12 - Wyrys z mapy ewidencyjnej
5. 19.08.2014, 10:34:38 19.08.2014, 10:34:38 Załącznik nr 13 - Analiza stanów władania terenami
6. 19.08.2014, 10:34:38 19.08.2014, 10:34:38 Załącznik nr 14 - Wytyczne urbanistyczno-konserwatorskie
7. 19.08.2014, 10:34:38 19.08.2014, 10:34:38 Załącznik nr 15 - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
8. 19.08.2014, 10:34:38 19.08.2014, 10:34:38 Załącznik nr 16 - Inwentaryzacja fotograficzna
9. 19.08.2014, 10:34:38 19.08.2014, 10:34:38 Załącznik nr 17 - Projekt techniczny przebudowy ul. Spokojnej - wyciąg
10. 29.10.2014, 20:48:14 29.10.2014, 20:48:14 Materiały pomocnicze do załącznika Nr 14, pkt 3
Aktualności | Regulamin | Pytania i odpowiedzi | Kontakt
© 2014. Code & design: Krzysztof Suszka