herb miasta Goleniowa

KONKURS

na opracowanie koncepcji zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z wielofunkcyjnym dworcem kolejowo-autobusowym w Goleniowie powiązanego z Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej na terenie przy pl. Piłsudskiego w Goleniowie

Komunikat 15.06.2015, 17:45:26

Jury konkursu dokonało oceny prac konkursowych 1 etapu konkursu i zakwalifikowało do 2 etapu 5 prac o następujących kodach własnych:

 • 757779
 • 126293
 • 231090
 • 112233
 • 717791

Jury po zapoznaniu się z pracami 1 etapu konkursu zwraca uwagę na następujące kwestie:

 • sprawność połączenia dworca kolejowego i autobusowego – połączenie tzw. „suchą nogą”
 • tworzenie przestrzeni wspólnych (wewnętrznych oraz zewnętrznych) sprzyjających wzajemnym interakcjom, integracji uczestników działań artystycznych, wystawom, happeningom, występom artystyczny
 • optymalizacja i rozmieszczenie parkingów
 • przemyślana trasa rowerowa (na terenie konkursu), wiodąca z miasta poprzez projektowany węzeł przesiadkowy z centrum kultury do terenu znajdującego się po wschodniej stronie torów kolejowych

UWAGI organizacyjne:

 • Ulega zmianie termin złożenia prac 2 etapu konkursu na 03 sierpnia 2015r w godz. 12.00 – 18.00. Pozostałe ustalenia regulaminu konkursu oraz program ideowo – funkcjonalny pozostają bez zmian.
 • Ustala się termin zadawania pytań do 2 etapu konkursu na czwartek 18.06.2015r.
 • Odpowiedzi zostaną udzielone do wtorku 23.06.2015r.
Aktualności | Regulamin | Pytania i odpowiedzi | Kontakt
© 2015. Code & design: Krzysztof Suszka