Konkursy

30/05
2018

Konkurs na opracowanie identyfikacji wizualnej i Nagrody architektonicznej Prezydenta Miasta Szczecin.

Przedmiotem Konkursu jest opracowanie identyfikacji wizualnej Nagrody architektonicznej Prezydenta Miasta Szczecin, która przyznawana będzie w dwóch kategoriach, raz na 4 lata.

Nagrody:
I nagroda 5 000 PLN
II nagroda 3 000 PLN
III nagroda 2 000 PLN

27/11
2022

KONKURS SARP NR 1033

 

 

27/04
2021

Konkurs na projekt rewitalizacji obszaru Starego Miasta Dąbie

Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna rewitalizacji zabudowy w rejonie ulic: Oficerskiej, Mierniczej, Cichej, Lekarskiej i A. Krzywoń w Szczecinie na tle rewitalizacji obszaru Starego Miasta Dąbie

http://www.stbs.pl/index.php/zamowienia-publiczne/2694-konkurs-koncepcja...

9/10
2019

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej budowy budynku kliniczno-dydaktyczno-badawczego PUM w Szczecinie

Przedmiotem Konkursu jest wykonanie i zaprezentowanie przez Uczestników, przeznaczonej do realizacji, koncepcji urbanistyczno-architektonicznej budowy budynku kliniczno-dydaktyczno-badawczego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie (lub kompleksu budynków), o powierzchni użytkowej wszystkich pomieszczeń (w tym komunikacji, pomieszczeń technicznych, pomocniczych, miejsc postojowych w budynku itp.)

30/07
2018

Konkurs - Plac Orła Białego

Przedmiotem konkursu jest wykonanie i zaprezentowanie przez Uczestników, przeznaczonej do realizacji, koncepcji na zagospodarowanie Placu Orła Białego oraz ulicy Tkackiej w Szczecinie wraz z koncepcją zagospodarowania w obszarze wyznaczonym Placem Żołnierza Polskiego, ul. Farną i Sołtysią, ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego i ul. Tkacką.

6/02
2018

KONKURS SARP nr 978 - Miejska Biblioteka Publiczna (MBP) w Szczecinie

Konkurs na opracowanie KONCEPCJI URBANISTYCZNO - ARCHITEKTONICZNEJ FILII MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SZCZECINIE NA PRAWOBRZEŻU

KONKURS SARP nr 978

ORGANIZATOR:
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SZCZECINIE 71-302 SZCZECIN, UL. HOENE-WROŃSKIEGO 1

Przy organizacji konkursu Organizator korzysta ze wsparcia Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział w Szczecinie, któremu zlecono wykonywanie czynności konkursowych.

Pages

Minione terminy konkursów

18/04 2023

Skladania prac konkursowych

KONKURS SARP NR 1033

Wyniki ostatnich konkursów

Muzeum Morskie w Szczecinie

Płaskowicki & Partnerzy Architekci

Konkurs SARP nr 1030 na zagospodarowanie przestrzenne rynku w Trzebiatowie

I Nagroda

JAZ+Architekci Żmijewski Jaworski s.c.

II Nagroda

TOPPROJEKT MAREK WAWRZYNIAK

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH W OBSZARZE ALEI WOJSKA POLSKIEGO W SZCZECINIE

Archaid

Teatr Letni

Flanagan Lawrence

Węzeł przesiadkowy, dworzec w Goleniowie

Riegler Riewe Architekten ZT-GesmbH

Konkurs na stadion miejski w Szczecinie

Pracownia Projektowa Janusz Pachowski - PPiP

Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej sali gimnastycznej

I nagroda

Architekci Błaszczyk I Samborski s.p.

Opracowanie architektoniczno-urbanistycznej koncepcji rozbudowy Teatru Polskiego w Szczecinie

I Nagroda

Atelier Loegler Sp.z o.o. Kraków

Pages