Koncepcja urbanistyczno – architektoniczna Centrum Aktywności Lokalnej (CAL) w Szczecinie - Podjuchach

Terminy konkursu
24/01 2017
Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
28/03 2017
Skladania prac konkursowych
07/04 2017
Rozstrzygniecia konkursu

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej Centrum Aktywności Lokalnej (CAL) przy ul. Krzemiennej - Sąsiedzkiej w Podjuchach wraz zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz informacją zawierającą wstępne rozwiązania techniczne, technologiczne i szacunkowy koszt inwestycji. Szczegółowe informacje zawiera regulamin konkursu.

 

Rodzaj, liczba i wysokość nagród:
I nagroda: 10 000 zł brutto (dziesięć tysięcy złotych brutto) oraz zaproszenie do negocjacji w postępowaniu o udzielnie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej

II nagroda: 8 000 zł brutto (osiem tysięcy złotych brutto)

III nagroda: 5 000 zł brutto (pięć tysięcy złotych brutto).