KONKURS - KOMENDA I KOMISARIAT POLICJI

Terminy konkursu
25/03 2013

Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie

11/06 2013

Termin złożenia prac konkursowych

18/06 2013

Ogłoszenie wyników Konkursu

Lokalizacja
Warszawa
Poland

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przy współudziale Oddziału Warszawskiego SARP zaprasza do udziału konkursie studialnym na opracowanie modelu funkcjonalno-przestrzennego komendy i komisariatu Policji