Konkurs - koncepcja rozbudowy stadionu miejskiego w Szczecinie

Terminy konkursu
10/06 2013

Składanie wniosków o dopuszczenie

08/07 2013

Składanie pytań przez Uczestników

12/07 2013

Udzielenie odpowiedzi na pytania

08/10 2013

Ostateczny termin składania prac konkursowych

23/10 2013

Rozstrzygnięcie konkursu

Lokalizacja
Szczecin
Poland

Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej rozbudowy Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miasto Szczecin
Punkt kontaktowy: Biuro Strategii, Urząd Miasta Szczecin
Osoba do kontaktów: Anna Bednarz Tel.: +48 914245054 e-mail

NAGRODY:

I nagroda – 50 000 PLN brutto
II nagroda – 30 000 PLN brutto I
II nagroda – 20 000 PLN brutto
jedno wyróżnienie w wysokości 10 000,00 PLN brutto

 

Szanowni Państwo,
 
W dniu 23.10.2013 r. w budynku Basenu Olimpijskiego „Floating Arena” przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie odbyło się rozstrzygnięcie oraz ogłoszenie wyników Konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej rozbudowy Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie.
 
I NAGRODĘ przyznano pracy oznaczonej liczbą rozpoznawczą 100514 (nr kodujący 9) - liczba uzyskanych punktów 627.
Autor pracy: Pracowania Projektowa Janusz Pachowski – PPiP, ul. Prądzyńskiego 5, 05-080 Izabelin, Polska
 
II NAGRODĘ przyznano pracy oznaczonej liczbą rozpoznawczą 789100 (nr kodujący 18) - liczba uzyskanych punktów 578.
Autor pracy: BAUREN Renke Piotr, ul. Świerklańska 12, 44-200 Rybnik, Polska
 
III NAGRODĘ przyznano pracy oznaczonej liczbą rozpoznawczą 100100 (nr kodujący 8) - liczba uzyskanych punktów 560.
Autor pracy: URBICON Sp. z o.o., ul. Trentowskiego 34, 71-303 Szczecin, Polska
                      i PG-Projekt Biuro Projektów Paweł Gębka, ul. Kwiska 5/7, 54-210 Wrocław, Polska
 
WYRÓŻNIENIE przyznano pracy oznaczonej liczbą rozpoznawczą 242610 (nr kodujący 10) - liczba uzyskanych punktów 534.
Autor pracy: magma architecture GmbH, Charlottenstrasse 95, 10969 Berlin, Niemcy
                      i Happold Ingenieurbüro GmbH, Pfalzburger Straβe 43-44, 10717 Berlin, Niemcy

Nagrodzonym zespołom serdecznie gratulujemy!