Przedmiotem Konkursu jest opracowanie identyfikacji wizualnej Nagrody architektonicznej Prezydenta Miasta Szczecin, która przyznawana będzie w dwóch kategoriach, raz na 4 lata.

Terminy konkursu
30/05 2018
Ogłoszenie konkursu
12/06 2018

zakończenie zadawania pytań

15/06 2018
Odpowiedzi na pytania
31/07 2018
Skladania prac konkursowych
10/08 2018

ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród + dyskusja

I. Organizator Konkursu
1. Organizatorem Konkursu na opracowanie identyfikacji wizualnej i Nagrody Architektonicznej Prezydenta Miasta Szczecin jest Stowarzyszenie Architektów Polskich, Oddział Szczecin, ul. Mariacka 10.

II. Przedmiot Konkursu
1. Przedmiotem Konkursu jest opracowanie identyfikacji wizualnej Nagrody architektonicznej Prezydenta Miasta Szczecin, która przyznawana będzie w dwóch kategoriach, raz na 4 lata. Przedmiot nagród opisany jest w Regulaminie NAPMS: http://bip.um.szczecin.pl/umszczecinfiles/file/nagroda_architektoniczna/... amin_konkursu_aktualizacja.pdf

Opracowanie konkursowe obejmuje zakres mający być przedmiotem umowy winno zawierać:
a) logo;
b) skrót nazwy identyfikacji wizualnej i Nagrody architektonicznej Prezydenta Miasta Szczecin;
c) szablon strony korespondencyjnej (nagłówek i stopka);
d) szablon na plakat, flayer itp.;
e) szablon na Dyplom wręczany w konkursie (Nagroda + Nominacja);
f) statuetkę — jako główną Nagrodę w konkursie ARCH Prix;
g) medal — nagroda ARCH PRO.

2. Zamawiający oczekuje prostego a także oszczędnego (także pod względem finansowym) rozwiązania, łatwego do odtworzenia w następnej edycji za 4 lata.

Nagrody
1. Jury przyzna następujące nagrody:
I nagroda 5 000 PLN
II nagroda 3 000 PLN
III nagroda 2 000 PLN