KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNEJ BUDOWY PARKU WODNEGO PN."FABRYKA WODY - NOWA GONTYNKA" W SZCZECINIE

Terminy konkursu
14/06 2016
Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
06/09 2016

Ostateczny termin składania prac konkursowych w I etapie

15/11 2016

Ostateczny termin składania prac konkursowych w II etapie

Przedmiotem konkursu jest wykonanie i zaprezentowanie przez Uczestników, przeznaczonej do realizacji, koncepcji architektonicznej budowy Parku Wodnego pn. Fabryka Wody – Nowa Gontynka w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych do wybranych przez Sąd Konkursowy prac – na zasadach określonych w Regulaminie konkursu.
 
Rodzaj konkursu
Otwarty

Warunki otrzymania dokumentów zamówienia oraz dokumentów dodatkowych
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 14.6.2016 - 15:00
Dokumenty odpłatne: nie
Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Data: 14.6.2016 - 15:00
Data wysłania zaproszeń do udziału w konkursie do zakwalifikowanych kandydatów
Data: 21.6.2016
 
Nagrody i sąd konkursowy
Informacje o nagrodzie(nagrodach):
Zostanie przyznana nagroda (nagrody): tak
Ilość i wartość przyznawanych nagród: Nagrodami w konkursie są:
1. nagrody pieniężne:
1) I nagroda – 70 000 PLN brutto (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych),
2) II nagroda – 40 000 PLN brutto (słownie: czterdzieści tysięcy złotych),
3) trzy wyróżnienia po 30 000 PLN brutto (słownie: trzydzieści tysięcy złotych),
2. zaproszenie do udziału i negocjacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki Uczestnika, którego praca zostanie uznana przez Sąd Konkursowy za najlepszą (I nagroda)
Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego
1. arch. Ryszard Jurkowski
2. arch. Ireneusz Lech
3. arch. Marek Sietnicki
4. arch. Jarosław Bondar
5. mgr Iwona Miller-Rutkowska
6. arch. Anna Nawacka-Górzeńska