Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej sali gimnastycznej

Terminy konkursu
22/06 2010
Ogłoszenie konkursu
05/08 2010
Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
12/08 2010

Zawiadomienie o dopuszczeniu do konkursu

06/09 2010
Zadawanie pytań
13/09 2010
Odpowiedzi na pytania
08/11 2010
Skladania prac konkursowych
17/11 2010

Rozstrzygnięcie konkursu ogłoszenie wyników, otwarcie wystawy pokonkursowej

Lokalizacja
Małopolska 22
Szczecin
Poland
Celem konkursu jest pozyskanie atrakcyjnej propozycji architektonicznej i funkcjonalnej budynku sali gimnastycznej wraz z propozycją zagospodarowania terenu w nawiązaniu i w połączeniu z istniejącym budynkiem szkoły. Przedmiotem konkursu jest wykonanie i zaprezentowanie przez Uczestników konkursu przeznaczonej do realizacji koncepcji architektonicznej sali gimnastycznej dobudowanej do istniejącego budynku Zespołu Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej 22 w Szczecinie wraz z zagospodarowaniem terenów sąsiednich oraz przeniesienie prawa do wybranej przez Sąd konkursowy pracy konkursowej. Maksymalny planowany łączny koszt wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej - ok. 7 000 000, 00 PLN brutto.
 
Nagrodami w konkursie są:
1) Nagrody pienięŜne:
a) I nagroda – 30 000,00 zł,
b) II nagroda – 20 000,00 zł;
c) III nagroda – 10 000,00 zł;
d) 3 wyróżnienia w wysokości po 5 000,00 zł, dla Uczestników, których prace zostaną wskazane przez Sąd Konkursowy. 
Zaproszenie do negocjacji w trybie zmówienia z wolnej ręki autora wybranej pracy konkursowej. Szacowana wartość zamówienia to 323 400,00 zł brutto.
 
Przewodniczący Sądu Konkursowego:
1) Zbigniew Andruszkiewicz - Architekt, Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Szczecin
Członkowie Sądu Konkursowego:
2) Małgorzata Gwiazdowska - Miejski Konserwator Zabytków, Wydział Kultury i Ochrony Zabytków, Urząd Miasta Szczecin,
3) Ewa Nosek - Architekt Miasta, Wydział Rozwoju Miasta, Urząd Miasta Szczecin,
4) ElŜbieta Szklarska - Główny Specjalista, Wydział Oświaty, Urząd Miasta Szczecin,
5) Jarosław Duda - Dyrektor Zespołu Szkół Sportowych w Szczecinie,
6) Marek Szymański - Architekt, Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Szczecin,
7) Emilia Butkiewicz - Architekt, Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Szczecin.
 
Sekretarzem Organizacyjnym konkursu:
Danuta Monika Romanowicz
tel: 091 424 55 62
od poniedziałku do piątku w godzinach: 800-1500
 
lub Pomocą Sekretarza Organizacyjnego:
Małgorzata Fiedczak
tel. 091 424 50 54
od poniedziałku do piątku w godzinach: 800-1500

 

I nagroda
Autorzy projektu
Tomasz Samborski
Łukasz Grzymkowski
Krzysztof Romańczuk
Firmy
Architekci Błaszczyk I Samborski s.p.
projekt konkursowy