Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistycznej dla Wyspy Spichrzów w Elblągu

Terminy konkursu
28/06 2013

Ogłoszenie konkursu

19/08 2013

Składanie prac konkursowych

05/11 2013

Rozstrzygnięcie konkursu

08/11 2013

Wystawa pokonkursowa

Lokalizacja
ul. Kupiecka 1
Elbląg
Poland

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistycznej zagospodarowania Wyspy Spichrzów w Elblągu.

Wyspa Spichrzów zlokalizowana jest w obszarze węzłowym dla rozwoju miasta Elbląga, kształtowania jego tożsamości i krajobrazu. Gmina Miasto Elbląg planuje przywrócić wyspie utracony ład przestrzenny oraz scalić ją z poddawanym retrowersji obszarem Starego Miasta.
Nabrzeża wschodnie i zachodnie rzeki Elbląg postrzegane są jako zapomniana przestrzeń publiczna, a miasto jako ”odwrócone od rzeki”. Przestrzeń Wyspy Spichrzów wymaga rewitalizacji oraz szeroko pojętego przystosowania do współczesnych potrzeb, co poprzez atrakcyjne zagospodarowanie Wyspy Spichrzów, zachęciłoby mieszkańców i turystów do spędzania czasu i rekreacji na Starym Mieście i wyspie.

Celem konkursu jest przeprowadzenie możliwie szerokiej konfrontacji pomysłów dotyczących wizji zagospodarowania Wyspy Spichrzów i wyłonienie najlepszego rozwiązania programowego i przestrzennego, które pozwoli wykreować współczesną, atrakcyjną przestrzeń miejską. Przestrzeń ta powinna wypromować i wzmocnić rolę Elbląga w rejonie.

Najwłaściwsze i zarazem realne rozwiązanie zagospodarowania Wyspy Spichrzów posłuży do sformułowania ustaleń zawartych w procedowanej przez Departament Urbanistyki i Architektury zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wyspy Spichrzów w Elblągu.