Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej budowy budynku kliniczno-dydaktyczno-badawczego PUM w Szczecinie

Terminy konkursu
15/11 2019
Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
28/02 2020
Skladania prac konkursowych

Przedmiotem Konkursu jest wykonanie i zaprezentowanie przez Uczestników, przeznaczonej do realizacji, koncepcji urbanistyczno-architektonicznej budowy budynku kliniczno-dydaktyczno-badawczego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie (lub kompleksu budynków), o powierzchni użytkowej wszystkich pomieszczeń (w tym komunikacji, pomieszczeń technicznych, pomocniczych, miejsc postojowych w budynku itp.)

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie/prac konkursowych: 15/11/2019, godzina: 14:00
Termin składania prac konkursowych: do 28 lutego 2020 r. do godziny 14:00
NAGRODY
Rodzaj, liczba i wysokość nagród:

1) nagrody pieniężne:

a) I NAGRODA – 120.000,00 zł brutto (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych brutto),

b) II NAGRODA - 80 000,00 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych brutto),

c) III NAGRODA – 50 000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy brutto),

d) Wyróżnienie – 20 000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy zł brutto) oraz

2) zaproszenie do negocjacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki dla Uczestnika, którego praca zostanie uznana przez Sąd Konkursowy za najlepszą (I NAGRODA).

Strona konkursu wraz z załącznikami: https://bip.pum.edu.pl/artykul/311/1424/konkurs