Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej przebudowy i rozbudowy Hali Widowiskowo-Sportowej "Urania" w Olsztynie

Terminy konkursu
21/12 2015
Ogłoszenie konkursu
28/12 2015

Termin nadsyłania pytań w zakresie formalnym

12/01 2016
Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
19/01 2016
Zaproszenie do udziału
02/02 2016

Termin nadsyłania pytań w zakresie merytorycznym

08/02 2016
Odpowiedzi na pytania
15/03 2016
Skladania prac konkursowych
24/03 2016
Rozstrzygniecia konkursu
Lokalizacja
al. Piłsudskiego 44
hala "Urania"
Olsztyn
Poland

Szanowni Państwo, informujemy, że ogłoszony został "Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej przebudowy i rozbudowy Hali Widowiskowo-Sportowej "Urania" w Olsztynie" - konkurs SARP nr 964

 

Termin składania wniosków: 12.01.2016r.
Regulamin i załączniki dostępne są na stronie Zamawiającego: http://bip.olsztyn.eu/bip/dokument/316616/konkurs_na_opracowanie_koncepcji_urbanistyczno_architektonicznej_przebudowy_i_rozbudowy_hali_widowiskowo_sportowej_urania_w_olsztynie/
 
Stowarzyszenie Architektów Polskich
Oddział w Olsztynie
Ul. Kołłątaja 14
10-034 Olsztyn
Tel./Fax. (89)527 33 57
e-mail:  olsztyn@sarp.org.pl
www.olsztyn.sarp.org.pl

 

Kryteria, które będą stosowane do oceny projektów:
1 Opracowania konkursowe oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:
a) kryterium do 30 punktów – za jakość, atrakcyjność i realność rozwiązań urbanistycznych;
b) kryterium do 30 punktów – za atrakcyjność i realność rozwiązań architektonicznych;
c) kryterium do 30 punktów – za funkcjonalność obiektów i proponowany sposób odniesienia się do istniejącejkonstrukcji kopuły;
d) kryterium do 10 punktów – za rozwiązania dotyczące efektywności energetycznej, zmniejszenia kosztóweksploatacji i zwiększenia komfortu użytkowania obiektu.
2. Maksymalna ilość punktów, jaką może otrzymać opracowanie konkursowe, wynosi 100 punktów.

Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Data: 12.1.2016 - 15:00

Ilość i wartość przyznawanych nagród: 1. W konkursie mogą zostać przyznane trzy nagrody i wyróżnienie wwysokości łącznej 80 000 PLN brutto.
2. Organizator przewiduje następujący podział nagród:
a) I nagroda – kwota brutto 43 000 PLN oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki nawykonanie dokumentacji projektowej części realizacyjnej konkursu
b) II nagroda – kwota brutto 21 000 PLN
c) III nagroda – kwota brutto 10 000 PLN
d) wyróżnienie – kwota brutto 6 000 PLN.
3. Sąd konkursowy ma prawo do innego podziału nagród i wyróżnień pieniężnych w zależności od poziomuprac konkursowych.
4. Sąd konkursowy ma prawo nie wykorzystać całej kwoty przeznaczonej na nagrody i wyróżnienie w razienieprzyznania nagrody lub nagród.
5. Nagrody wypłacone zostaną w terminie do 15 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu
6. Szczegółowe informacje o nagrodach zawarte są w Regulaminie konkursu, który dostępny jest na stronieinternetowej Zamawiającego i Organizatora

Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego
1. arch. Zbigniew Maćków
2. arch. Anna Dąbrowska-Sosak
3. Halina Zaborowska-Boruch
4. arch. Magdalena Rafalska
5. Jerzy Litwiński
6. Krzysztof Śmieciński
7. arch. Piotr Łabowicz
8. arch. Małgorzata Zyskowska