Konkurs na pomnik nagrobny śp. Stanisława Kondarewicza

Terminy konkursu
26/04 2013
Ogłoszenie konkursu
15/05 2013

Składanie anonimowych pytań

20/05 2013

Odpowiedzi Sądu Konkursowego na pytania

10/06 2013

Składanie formularzy rejestracji udziału w konkursie

15/06 2013
Skladania prac konkursowych
28/06 2013
Rozstrzygniecia konkursu
Lokalizacja
Ku Słońcu 125a
Szczecin
Poland
Załączniki

Zarząd Oddziału Szczecińskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich ogłasza konkurs na projekt koncepcyjny: POMNIKA NAGROBNEGO KOLEGI ARCHITEKTA STANISŁAWA KONDAREWICZA na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.

Konkurs jest konkursem realizacyjnym, jedno- lub dwuetapowym, otwartym, ograniczonym do udziału osób fizycznych.

Konkurs jest anonimowy z dopuszczeniem możliwości prezentacji wybranych prac przez uczestników konkursu w trakcie pracy Sądu Konkursowego, na zasadach wymienionych w pkt 8 niniejszego regulaminu.

W konkursie nie zostaną przyznane nagrody pieniężne a jedynie honorowe. Autor najlepszej pracy (zwanej dalej Nagrodą) zostanie uhonorowany rekomendowaniem jej do realizacji na zasadach wymienionych w pkt 9 niniejszego regulaminu.

Nagroda

Praca nr 10 - arch. Maciej Grelewicz - Łódź

Nagrodę przyznano za patos formy, jednoznaczność gestu i lapidarność użytych środków wyrazu. Nieprzypadkowe zderzenie formy pionowej z poziomą zyskało serce rodziny będąc echem warsztatu Staszka
Kondarewicza.

Honorowe wyróżnienie specjalne

Praca nr 3 - architekci Ryszard Jurkowski, Karolina Jurkowska, Łukasz Niewiara, współpraca – Karolina Świeboda

Honorowe wyróżnienie specjalne przyznano za niezwykły gest przeszycia monolitu nagrobka, świetlistym krzyżem wody, gdzie bryła kamienia emanuje szczególnym ciepłem.

wyróżnienie

Praca nr 6 - architekci Marek Orłowski, Marek Szymański, Bartosz Reutt

Za „urbanistyczne” myślenie o formie nagrobka w powiązaniu z elementem rzeźby figuralnej.

wyróżnienie

Praca nr 7 - architekci Bolek Ryziński, Olga Szulc, Paweł Wachnicki, Michał Grabowski, współpraca – Natalia Kondarewicz

Za niekonwencjonalny pomysł zderzenia materii ze światłem liter.

wyróżnienie

Praca nr 8 - arch. Sławomir Wunsch

Przyznano za twórcze rozwiązanie autorskiej tezy „Staszek był dla nas trochę jak światło dnia …”