Konkurs ograniczony, jednoetapowy, realizacyjny architektoniczno-budowlany na opracowanie koncepcji projektowejzagospodarowania przestrzennego rynku w Trzebiatowie

Terminy konkursu
04/01 2023
Ogłoszenie konkursu
19/01 2023
Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
15/03 2023
Skladania prac konkursowych
30/03 2023
Rozstrzygniecia konkursu
Lokalizacja
Rynek
72-320 Trzebiatów
Poland

Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem funkcjonalno–użytkowym, przestrzennym i architektonicznym koncepcji zagospodarowania terenu Rynku w Trzebiatowie.

UWAGA:
Komunikacja w Konkursie, w tym:
– składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie,
– składanie podmiotowych środków dowodowych, oświadczeń i dokumentów,
– składanie wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu Konkursu (zadawanie pytań do treści Regulaminu Konkursu),
– składnie Prac Konkursowych,
– wymiana wszelkich informacji między Zamawiającym a Uczestnikami konkursu,
– przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Uczestnikami Konkursu
odbywa się wyłącznie przy użyciu środka komunikacji elektronicznej, jakim jest Elektroniczna Platforma Konkursowa (EPK)
 
Elektroniczna Platforma Konkursowa (EPK) dostępna jest pod adresem https://epk.sarp.pl
 
ZAMAWIAJĄCY/ORGANIZATOR:
Gmina Trzebiatów
Rynek 1, 72-320, Trzebiatów
 
PRZY UDZIALE - PODMIOT WSPIERAJĄCY:
Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Szczecin
ul. Mariacka 10, 70-546,Szczecin
 
NAGRODY:
W konkursie Zamawiający przewiduje przyznanie Nagród jak następuje:
Nagrody pieniężne
I NAGRODA - kwota pieniężna w wysokości 30 000 zł brutto +  zaproszenia do negocjacji w trybie Zamówienia z wolnej ręki na wykonanie Usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej
II NAGRODA - kwota pieniężna w wysokości 20 000 zł brutto
III NAGRODA - kwota pieniężna w wysokości 15 000 zł brutto
3 wyróżnienia po 10 000 zł brutto
 
SKŁAD SĄDU KONKURSOWEGO:
1. Mgr inż. arch. Marcin Brataniec – Przewodniczący Sądu konkursowego
Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich - SARP O/Kraków
2. Mgr inż. arch. Sławomir Wunsch - Sędzia referent
Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich - SARP O/Szczecin
3. Prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Paszkowski
Sędzia Konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich - SARP O/Szczecin
4. Alina Rachańska - Radna Rady Miejskiej w Trzebiatowie
5. Robert Rowski – UM Trzebiatów