KONKURS SARP NR 1033

Terminy konkursu
17/11 2022

Przekazanie ogłoszenia o Konkursie Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

22/11 2022

Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu Konkursu dotyczących w szczególności wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie (poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową) do dnia 16.01.2023 r.(do godziny 15:00) - Termin ostateczny składani

26/01 2023

Termin poinformowania Uczestników Konkursu o dopuszczeniu do udziału w Konkursie oraz zaproszenie do składania Prac Konkursowych lub powiadomienie o niedopuszczeniu do udziału w Konkursie.

07/04 2023

Oczekiwany termin składania wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu Konkursu dotyczących Prac Konkursowych

18/04 2023

.(wtorek - do godziny 15:00) - Termin ostateczny składania Prac Konkursowych. Prace konkursowe w postaci elektronicznej, należy składać poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową (EPK).

28/04 2023

Ogłoszenie wyników Konkursu na Stronie internetowej Konkursu oraz zawiadomienie Uczestników Konkursu o wynikach rozstrzygnięcia Konkursu i otrzymanych ocenach Prac Konkursowych wraz z podaniem informacji wymaganych w art. 354 Ustawy PZP, poprzez Elektron

22 listopada Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny - ZUT we współpracy ze szczecińskim Oddziałem SARP ogłosił KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ NA NAJLEPSZY PROJEKT DLA NOWEGO BUDYNKU WYDZIAŁ INFORMATYKI ZUT W SZCZECINIE, który zostanie wybudowany w sąsiedztwie Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczecinie przy ul. 26 Kwietnia. W nowym budynku znajdą się ultranowoczesne sale wykładowe, seminaryjne, ćwiczeniowe i badawcze, czytelnia w formie otwartej strefy do projektowania i nauki, strefa fabrykacji, studencki foodport oraz relaksująca przestrzeń pełna zieleni. Nowy gmach ma być gotowy na przełomie 2026/2027 r.
Wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie należy składać do dnia 16.01.2023 r. do godziny 15.00. Szczegóły na temat konkursu znajdują się TU: https://konkurswi.zut.edu.pl/ oraz TU: https://epk.sarp.pl/