Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej Miejskiej Biblioteki Publicznej (MBP) w Szczecinie - Prawobrzeże

Terminy konkursu
27/02 2018
Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
15/05 2018
Skladania prac konkursowych
25/05 2018

Ogłoszenie wyników

Konkurs jest konkursem otwartym, jednoetapowym i realizacyjnym, w którym Uczestnicy konkursu składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie. Regulamin wraz z załącznikami zamieszczony jest na stronie internetowej SARP www.szczecin.sarp.org.pl/biblioteka/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Organizatora.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno– architektonicznej Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie - Prawobrzeże wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Marii Dąbrowskiej – Jarosława Iwaszkiewicza w Szczecinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz informacją zawierającą wstępne rozwiązania, techniczne, technologiczne i kosztowe.

 

TERMINY

Podpisanie umowy pomiędzy Miejską Biblioteką Publiczną w Szczecinie a SARP O/Szczecin w sprawie asysty przy zapewnieniu sprawnego, prawidłowego i profesjonalnego przeprowadzenia Konkursu do 11.01.2018 r.

Ogłoszenie Konkursu do dnia 02.02.2018 r.
Zadawanie pytań dotyczących warunków uczestnictwa w konkursie: do dnia 13.02.2018 r.
Odpowiedzi na pytania dotyczące warunków uczestnictwa w konkursie do dnia 20.02.2018 r.
Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: 27.02.2018 r. do godz. 15.00.
Powiadomienie Uczestników konkursu o dopuszczeniu do udziału w konkursie: do dnia 06.03.2018 r. Organizator powiadomi pisemnie każdego Uczestnika konkursu, który złożył wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie o wyniku kwalifikacji.
Ostateczny termin składania pytań w sprawie prac konkursowych: do dnia 20.03.2018 r.
Odpowiedzi na pytania uczestników: do dnia 27.03.2018 r.
Termin złożenia prac konkursowych: do dnia 15.05.2018 r. do godz. 15.00.
Ogłoszenie wyników konkursu: do dnia 25.05.2018 r.

Wskazane terminy mogą ulec zmianie. O zmianie terminów Organizator poinformuje Uczestników konkursu w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie.

 

SĄD KONKURSOWY

Organizator powołuje Sąd Konkursowy w składzie:

Przewodniczący Sądu - arch. Andrzej Bulanda Członek SARP O/Warszawa
Sędzia - Członek: - arch. Tomasz Sołdek Członek SARP O/Szczecin
Sędzia Referent - arch. Ireneusz Lech Członek SARP O/Szczecin
Sędzia - Członek: - arch. Jarosław Bondar Architekt Miasta, Urząd Miasta Szczecin
Sędzia - Członek: - Krzysztof Marcinowski Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie
Sędzia - Członek: - Agata Stankiewicz Dyrektor Wydziału Kultury Urząd Miasta Szczecin
Sędzia - Członek: - Jadwiga Kimber Zastępca Dyrektora Wydziału Kultury Urząd Miasta Szczecin