Nagroda prezydenta miasta Szczecin - Pomysł na miasto

Terminy konkursu
16/06 2013
Rozstrzygniecia konkursu
Lokalizacja
szczecin
Poland

Prezydent Szczecina przyznał nagrody za najlepsze prace dyplomowe o tematyce przestrzenno - architektonicznej oraz kształtowaniu krajobrazu Szczecina. Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 15 prac wykonanych w roku akademickim 2011/2012 – 10 z kierunku Architektura i Urbanistyka Wydziału Budownictwa i Architektury i 5 z kierunku Architektura Krajobrazu Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa.

NAGRODA – 5 000,00 zł

Pani Regina Mowczan za pracę dyplomową pt. „Międzyuczelniany ośrodek konferencyjno-szkoleniowy i wdrożeń nowych technologii w Szczecinie – Nowym Mieście” wykonaną na Wydziale Budownictwa i Architektury ZUT w Szczecinie pod kierunkiem: dr hab. inż. arch. Marka Wołoszyna, prof. ZUT Praca uzyskała NAGRODĘ za atrakcyjną propozycję nowego kwartału zabudowy, czytelność układu funkcjonalno – przestrzennego, zrównoważenie skali nowej zabudowy, w nawiązaniu do istniejących obiektów historycznych, profesjonalną, merytoryczną koncepcję propozycji programowych wraz z rozwiązaniami funkcjonalnymi, niekonwencjonalną propozycję kształtowania współczesnej zabudowy pierzejowej, propozycję układu zieleni podnoszącą walor i estetykę kwartału

WYRÓŻENIENIE – 3 500,00 zł

Pan Konrad Zaremba za pracę dyplomową pt.: „Centrum Sztuk Audiowizualnych w Szczecinie” wykonaną na Wydziale Budownictwa i Architektury ZUT w Szczecinie pod kierunkiem: dr inż. arch. Jarosława Bondara Praca uzyskała WYRÓŻNIENIE za współczesną, indywidualną, dynamiczną, formę architektoniczną umiejętnie i oryginalnie wkomponowaną w istniejącą strukturę zabudowy historycznej, umiejętne i niekonwencjonalne kontynuowanie zabudowy pierzejowej w istniejącej tkance urbanistycznej, intrygujące w strukturze przestrzennej wykształcenie dziedzińca wewnętrznego, zintegrowanego z przestrzenią ulicy, zaproponowanie atrakcyjnych rozwiązań programowo – funkcjonalnych, wyraz architektoniczny tworzący nowy walor estetyczny otoczenia.

WYRÓŻNIENIE – 3 500,00 zł

Pan Bartosz Reutt za pracę dyplomową pt.: „PŁYWAJĄCA ARCHITEKTURA. Próba realizacji idei ‘Szczecin 2050-Floating Garden’ na Jeziorze Dąbie” wykonaną na Wydziale Budownictwa i Architektury ZUT w Szczecinie pod kierunkiem: dr inż. arch. Jarosława Bondara Praca uzyskała WYRÓŻNIENIE za innowacyjną i atrakcyjną propozycję kreowania jednostki mieszkaniowej w niestandardowej lokalizacji, propozycje nowatorskich form zamieszkania z wykorzystaniem nowoczesnych i ekologicznych technologii, oryginalność rozwiązań funkcjonalnych.

WYRÓŻNIENIE – 3 500,00 zł

Pan Adamow Janisio za pracę dyplomową pt.: „Kształtowanie przestrzeni miejskiej na przykładzie Placu Solidarności oraz Placu Świętego Piotra i Pawła w Szczecinie” wykonaną na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT w Szczecinie pod kierunkiem: prof. dr hab. inż. arch. Adama M. Szymskiego Praca uzyskała WYRÓŻNIENIE za ideę powiększenia placu, zwiększenie atrakcyjności obszaru, lokalizację parkingu podziemnego z obsługą nie kolidującą z istniejącym głównymi ciągami komunikacyjnymi, uniwersalność wielofunkcyjną placu, propozycję zagospodarowania tworzącą zrównoważenie skali miejsca w odniesieniu do istniejącej zabudowy.