SUPERWIZJA

Terminy konkursu
08/07 2013

Składanie portfolio

Lokalizacja
Rynek-Ratusz 25, III piętro
50-101 Wrocław
Poland

SARP Wrocław ma przyjemność ogłosić doroczny konkurs na portfolio pn. "SUPERWIZJA" adresowany do młodych architektów (do 35 r.ż.).
Konkurs rozstrzygany będzie w ramach III edycji Dolnośląskiego Festiwalu Architektury, w  październiku 2013 r.

Celem konkursu jest nagradzanie i tym samym promowanie młodych zdolnych architektów z regionu Dolnego Śląska o szczególnie interesujących dokonaniach twórczych, które pozostają w sferze przemyśleń, manifestów i wizji architektonicznych.  Zadaniem konkursu jest wybór najlepszych PORTFOLIO, na które składają się prace wykonane w ciągu 5 lat poprzedzających edycję konkursu, a nie nagrodzone bądź wyróżnione w poprzednich edycjach. 
 
W skład Kapituły Nagrody „Superwizja” wchodzą: 
a) Przewodniczący Kapituły rekomendowany przez prezesa SARP O/Wrocław, 
b) 2 członków Kapituły rekomendowanych przez Zarząd SARP O/Wrocław, 
c) 2 członków Kapituły rekomendowanych przez Kolegium Sędziów Konkursowych SARP O/Wrocław,
d) Laureat (laureaci) Grand Prix uhonorowany tą nagrodą w poprzedniej edycji konkursu
 
Przyznaje się następujące nagrody: 
a) Nagroda główna – I Nagroda -statuetka i dyplom dla autora/-ów PORTFOLIO, 
b) Nagrody II, III i wyróŜnienia: dyplom dla autora/-ów PORTFOLIO