Konkurs na opracowanie koncepcji zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z wielofunkcyjnym dworcem kolejowo-autobusowym w Goleniowie powiązanego z Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej na terenie przy pl. Piłsudskiego w Goleniowie.   

Terminy konkursu
13/03 2015
Ogłoszenie konkursu
07/04 2015

Składanie anonimowych pytań o warunki uczestnictwa w konkursie

10/04 2015
Odpowiedzi na pytania
14/04 2015
Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
17/04 2015

Zawiadomienie Uczestników o dopuszczeniu do udziału w konkursie

03/06 2015

Termin złożenia prac konkursowych – etap I

15/06 2015

Powiadomienie o dopuszczeniu wybranych Uczestników do udziału w etapie II, wraz z wytycznymi do etapu II

31/07 2015

Termin złożenia prac konkursowych – etap II

07/08 2015

Ogłoszenie wyników konkursu i dyskusja pokonkursowa

Lokalizacja
Miasto i Gmina Goleniów
Plac Lotników 1
72-100 Goleniów
Poland
Załączniki

Zamawiający
Miasto i Gmina Goleniów
Plac Lotników 1
72-100 Goleniów
tel.: 91-46-98-200, i 91-46-98-222

Forma konkursu
Konkurs jest konkursem otwartym, dwuetapowym. Uczestnicy konkursu składają organizatorowi konkursu wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie. Sąd konkursowy dopuści do udziału w konkursie i zaprosi do składania prac konkursowych Uczestników, którzy spełnią warunki udziału w konkursie

Cel konkursu
Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu na ZINTEGROWANY WĘZEŁ PRZESIADKOWY WRAZ Z WIELOFUNKCYJNYM DWORCEM KOLEJOWO – AUTOBUSOWYM W GOLENIOWIE powiązany z CENTRUM KULTURY I AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

W wyniku konkursu zostanie wskazany Uczestnik, który zostanie zakwalifikowany do udziału w postępowaniu o udzielenie przez Zamawiającego zamówienia w trybie z wolnej ręki. Zamawiający zastrzega, że skieruje do zakwalifikowanego Uczestnika lub Uczestników zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, pod warunkiem dysponowania przez Zamawiającego odpowiednimi środkami osobowymi, technicznymi i finansowymi na realizację przedsięwzięcia.

Kryteria oceny
· racjonalne etapowanie inwestycji umożliwiające komfortowe funkcjonowanie części wykonywanych
w pierwszym etapie inwestycji, tj. węzła przesiadkowego z dworcem kolejowo - autobusowym
· funkcjonalność całości założenia jak i jego części
· integralność kompozycji
· sprzyjanie tworzeniu więzi społecznych
· możliwość łatwej adaptacji do zmiennych potrzeb
· wpisanie w strukturę miasta
· niskie koszty eksploatacji
· koszty realizacji inwestycji
· możliwość wyodrębnienia niezależnych zadań inwestycyjnych
· możliwość kontynuacji inwestycji w dalszych etapach bez istotnej ingerencji w część zrealizowaną w I etapie inwestycji

Sąd konkursowy
arch. Włodzimierz Mucha – przewodniczący Sądu SARP o/Warszawa
arch. Marek Szymański – sędzia referent SARP o/Szczecin
arch. Tomasz Samborski – sędzia SARP o/Koszalin
Tomasz Banach – UMiG Goleniów
arch. Marek Orłowski - zastępca sędziego

Terminy
Ogłoszenie konkursu 13.03.2015.
Składanie anonimowych pytań o warunki uczestnictwa w konkursie do 07.04.2015.
Odpowiedzi na pytania 10.04.2015.
Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie najpóźniej 14.04.2015 godz. 18.00.
Zawiadomienie Uczestników o dopuszczeniu do udziału w konkursie 17.04.2015.
Termin złożenia prac konkursowych – etap I: 03.06.2015. w godz. 12.00 – 18.00 w siedzibie SARP o/Szczecin ul. Mariacka 10 w Szczecinie.
Posiedzenie Sądu konkursowego 11-12.06.2015.
Powiadomienie o dopuszczeniu wybranych Uczestników do udziału w etapie II , wraz z wytycznymi do etapu II: 15.06.2015.
Powiadomienie odbędzie się poprzez podanie na stronie Organizatora konkursu kodów własnych Uczestników konkursu, których prace zakwalifikowały się do II etapu.
Termin złożenia prac konkursowych – etap II: 31.07.08.2015 w godz. 12.00 – 18.00 w siedzibie SARP o/Szczecin ul. Mariacka 10 w Szczecinie.
Posiedzenie Sądu konkursowego 06-07.08.2015.
Ogłoszenie wyników konkursu i dyskusja pokonkursowa 07.08.2015. godz. 15.00 w Urzędzie Miasta i Gminy Goleniów

Nagrody
· 1 nagroda: 10.000 zł brutto, oraz zaproszenie do negocjacji z wolnej ręki o prace projektowe
obejmujące zakres konkursu.
· 2 nagroda: 10 000 zł brutto
· 3 nagroda: 5 000 zł brutto
· zwrot kosztów przygotowania prac konkursowych uczestnikom II etapu: w wysokości 7 500 zł netto
za każdą pracę.

nagroda I
Autorzy projektu
prof. arch. DI Florian Riegler
prof. arch. DI Roger Riewe
arch. DI Mikołaj Szubert-Tecl  
mgr inż. arch. Paweł Skóra  
mgr inż. arch. Dorota Żurek
mgr inż. arch. Paulina Kostyra-Dzierżęga  
stud. Aleksandra Hantkiewicz
Firmy
Riegler Riewe Architekten ZT-GesmbH
nagroda II
Autorzy projektu
arch. Rafał Stemporowski
arch. Anita Dunaj
arch. Karolina Kopańska
arch. Anna Drygalska
arch. Izabela Chruściel
Firmy
nagroda III
Autorzy projektu
mgr inż. arch. Łukasz Podczaszy
architekt prowadzący
mgr inż. arch. Marcin Gruner
mgr inż. arch. Katarzyna Mikulska
mgr inż. arch. Bartłomiej Szymańczuk
mgr inż. arch. Magda Ambroziewicz
mgr inż. arch. krajobrazu Aleksandra Kowal
inż. arch. Marcelina Sokół
Firmy
PPA podczaszy pracownia architektury