Konkurs realizacyjny, jednoetapowy na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej bazy warsztatowej Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego - HIPERBAZA w Świdwinie

Terminy konkursu
19/07 2022
Nagroda I

1. Nagrodę pierwszą
pieniężną w wysokości 30.000 PLN brutto
oraz zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na
wykonanie dokumentacji projektowej przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego dla najlepszej pracy
w konkursie

przyznano pracy nr 003 (Numer rozpoznawczy 730012)
Wniosek o przyznaniu pracy konkursowej I Nagrody został przyjęty jednomyślnie.

Uczestnik Konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie:

PROLOG sp. z o.o
Wandy 4/8, 53-320 Wrocław
Skład zespołu autorskiego:
Mirabela Anna Jurczenko, (projektantka)
Bartosz Kowal, (projektant)
Wojciech Mazan, (projektant)
Bartłomiej Przemysław Poteralski, (projektant)
Apolonia Slesarow, (projektantka)

 

Uzasadnienie wyboru pracy konkursowej 003:
Pracę nagrodzono za wykreowanie kompozycji przestrzennej, która wzbogaca i umacnia układ przestrzenny
“kampusu” szkoły, w oryginalny i udany sposób integrując nowe obiekty z istniejącymi oraz tworząc
atrakcyjny dziedziniec - zwornik całego układu urbanistycznego. Niezwykle istotnym elementem koncepcji
jest logiczne strefowanie zróżnicowanych aktywności edukacyjnych, pozwalając na ich bezkolizyjne
współistnienie. Na uwagę zasługuje również przestrzeń wewnętrzna budynku głównego, która znakomicie
wspiera tworzenie więzi społecznych pomiędzy wszystkimi użytkownikami szkoły. Nie do przecenienia są
moż
liwości proponowanego rozwiązania w zakresie etapowania i fleksybilności funkcjonalnej rozwiązania.

 

Nagroda II

Drugą nagrodę
pieniężną w wysokości 20.000 PLN brutto
przyznano pracy nr 006 (Numer rozpoznawczy 298403)

Uczestnik Konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie:
 

P2PA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Rynek 25, 50-101 Wrocław
Skład zespołu autorskiego:
Aleksander Blicharski, (projektant)
Paweł Floryn, (projektant)
Łukasz Kaczmarek, (projektant)
Maciej Marszał, (projektant)
Jakub Podgórski, (projektant)
Maciej Popławski, (projektant)
Praca konkursowa uzyskała 4 na 6 głosów, w głosowaniu nad przyznaniem pracy miejsca II.

Uzasadnienie wyboru pracy konkursowej 006:
Nagrodę przyznano za stworzenie horyzontalnej parterowej bryły obiektu, stanowiącej konsekwentne
zamknięcie dla istniejącego układu przestrzennego miejsca nowym jego centrum. Projektowany budynek
subtelnie wtapia się w otoczenie i wykorzystuje istniejące ukształtowanie terenu. Zamknięcie wszystkich
składowych funkcji w jednej bryle oraz zadaszony plac stanowiący wejście i wewnętrzne dziedzińce
wypełnione zielenią stanowią o wartości niebanalnych, efektownych połączeń funkcjonalnych pomiędzy
poszczególnymi częściami obiektu.

 

Nagroda III

Trzecią nagrodę
pieniężną w wysokości 10.000 PLN brutto
przyznano pracy nr 008 (Numer rozpoznawczy 519437)

 

Uczestnik Konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie:
 

D+P architektura Paweł Skóra
Al. Korfantego 40/8, 40-161 Katowice
Skład zespołu autorskiego:
Paweł Skóra

Praca konkursowa uzyskała 2 na 6 głosów, w głosowaniu nad przyznaniem pracy miejsca II, w związku z
powyższym uplasowała się na pozycji trzeciej.

 

Uzasadnienie wyboru pracy konkursowej 008:
Nagrodę przyznano za konsekwentne, bezkompromisowe zintegrowanie wszystkich funkcji obiektu w jednej
horyzontalnie rozciągniętej, monochromatycznie białej bryle, dominującej nad otoczeniem, gdzie podwójna
poliwęglanowa fasada stanowi o elegancji i z lekka ponadczasowym wyglądzie obiektu, a prawidłowo
rozlokowane funkcje zwrócone są ku jego wnętrzu.

 

 

 

Wyróżnienie równorzędne

Wyróżnienie równorzędne
pieniężne wysokości 5.000 PLN brutto
przyznano pracy nr 007 (Numer rozpoznawczy 131410)
 

Uczestnicy Konkursu wspólnie biorący udział w konkursie:
IPSO Paulina Sobiech
ul. Sowice 11b, 61-306 Poznań
monomo.studio Marta Mazur
ul. Południowa 103, 62-081 Przeźmierowo
Łukasz Piszczałka
ul. Milczańska 3G/219, 61-131 Poznań

Skład zespołu autorskiego:
Paulina Sobiech, (współpraca autorska)
Marta Mazur, (współpraca autorska)
Łukasz Piszczałka, (współpraca autorska)

Wniosek o przyznaniu pracy konkursowej wyróżnienia został przyjęty jednomyślnie.
Uzasadnienie wyboru pracy konkursowej 007

 

Wyróżnienie przyznano za klarowny układ funkcjonalny budynku głównego z czytelnym podziałem na
poszczególne strefy dydaktyczne, zorganizowane wokół przestrzeni wspólnych, pełniących rolę integracyjną.
Walorem pracy jest bezpośrednie połączenie budynku głównego ze stacją dydaktyczną, a także
zintegrowanie garaży z halą uprawową. Forma obiektu wyróżnia się dopracowanymi proporcjami oraz
wysublimowanym detalem architektonicznym

 

Wyróżnienie równorzędne

Wyróżnienie równorzędne
pieniężne wysokości 5.000 PLN brutto
przyznano pracy nr 012 (Numer rozpoznawczy 223598)

Uczestnik Konkursu samodzielnie biorący udział w konkursie:
UGO Hugon Kowalski
Ul. Garbary 29/1 61-868 Poznań

Uzasadnienie wyboru pracy konkursowej 012
Wyróżnienie przyznano za jednoznacznie konsekwentne, innowacyjne podejście do idei zintegrowania hali
uprawowej z częścią edukacyjną i warsztatową pod jednym dachem, gdzie rozwiązanie pozwala na obserwację sposobu prowadzenia prac polowych w wewnętrznie usytuowanej hali uprawowej z pozostałych
przestrzeni budynku we wręcz widowiskowy sposób i na przekór uciążliwościom, które może to rodzić.