Marek Orłowski

sarp szczecin

Absolwent Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej (lata 1978 – 1984r.).

Członek Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Architektów – ZP – 0141 oraz Stowarzyszenia Architektów Polskich. Posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie nr 126/Sz/88 r.

Praktyka zawodowa:

1984 – 1986 CTWPO „Promor” w Szczecinie
1987 – 1988 Pracownia Projektowa ”PLIK”
1995 – 2000 praca w charakterze asystenta na Wydziale Architektury Politechniki Szczecińskiej w Zakładzie Projektowania Zespołów Mieszkaniowych.
1991 – 1994 indywidualna działalność projektowa

Obecnie od 1994 r. wspólnie z mgr inż. arch. Markiem Szymańskim prowadzi pracownię projektową Orłowski, Szymański – Architekci Sp.j., sporządzając wielobranżowe opracowania projektowe w pełnym zakresie od fazy koncepcyjnej, poprzez dokumentację budowlaną z wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenia na budowę, wykonawczą, a skończywszy na nadzorach autorskich.

http://www.architektsarp.pl/pokaz/marek_orlowski,266

Osoby współpracujące