UWAGA KONKURS SARP NR 1033

27 / 11 / 2022
22 listopada Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny - ZUT we współpracy ze szczecińskim Oddziałem SARP ogłosił KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ NA NAJLEPSZY PROJEKT DLA NOWEGO BUDYNKU WYDZIAŁ INFORMATYKI ZUT W SZCZECINIE, który zostanie wybudowany w sąsiedztwie Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczecinie przy ul. 26 Kwietnia. W nowym budynku znajdą się ultranowoczesne sale wykładowe, seminaryjne, ćwiczeniowe i badawcze, czytelnia w formie otwartej strefy do projektowania i nauki, strefa fabrykacji, studencki foodport oraz relaksująca przestrzeń pełna zieleni. Nowy gmach ma być gotowy na przełomie 2026/2027 r.
Wnioski o dopuszczenie do udziału w Konkursie należy składać do dnia 16.01.2023 r. do godziny 15.00. Szczegóły na temat konkursu znajdują się TU: https://konkurswi.zut.edu.pl/
 
17.11.2022 - Przekazanie ogłoszenia o Konkursie Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej
22.11.2022 - Termin składania wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu Konkursu dotyczących w szczególności wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie (poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową)
do dnia 16.01.2023 r.(do godziny 15:00) - Termin ostateczny składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz podmiotowych środków dowodowych, oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych przez Organizatora
do dnia 26.01.2023 r. - Termin poinformowania Uczestników Konkursu o dopuszczeniu do udziału w Konkursie oraz zaproszenie do składania Prac Konkursowych lub powiadomienie o niedopuszczeniu do udziału w Konkursie.
do dnia 07.04.2023 r. - Oczekiwany termin składania wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu Konkursu dotyczących Prac Konkursowych
do dnia 18.04.2023 r.(wtorek - do godziny 15:00) - Termin ostateczny składania Prac Konkursowych. Prace konkursowe w postaci elektronicznej, należy składać poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową (EPK).
do dnia 28.04.2023 r. (piątek) - Ogłoszenie wyników Konkursu na Stronie internetowej Konkursu oraz zawiadomienie Uczestników Konkursu o wynikach rozstrzygnięcia Konkursu i otrzymanych ocenach Prac Konkursowych wraz z podaniem informacji wymaganych w art. 354 Ustawy PZP, poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową.
O dacie wystawy Uczestnicy zostaną poinformowani odrębnie
O dacie dyskusji Uczestnicy zostaną poinformowani odrębnie
PROCES ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU (SKŁADANIE WNIOSKÓW) NALEŻY PRZEPROWADZAĆ PRZEZ ELEKTRONICZNĄ PLATFORMĘ KONKURSOWĄ (EPK)

 

14/11
2022

Konkurs Trzebiatów

Zachęcamy do sprawdzenia II puli odpowiedzi na pytania dot. konkursu na Rynek w Trzebiatowie!
13/12
2022

KONKURS SARP nr 1030 - UNIEWAŻNIENIE

Informacja o unieważnieniu Konkursu