Sala gimnastyczna przy SP47, ul. Jagiellońska w Szczecinie

Data projektu - 2009
Autorzy projektu
Dariusz Makowski
Tomasz Sołdek
Artur Mystkowski
Monika Sawicka
Katarzyna Drobny
Tomasz Ryba
Firmy
Lokalizacja
Szczecin ( ul. Jagiellońska 59 )

Czasem sztuką jest stworzenie charyzmatycznego obiektu na miarę pomnika, ikony architektury , a czasem sztuką jest się powstrzymać.

Lokalizacja zadania konkursowego w bezpośrednim sąsiedztwie zabytkowego, modernistycznego gmachu Szkoły Podstawowej nr 47 wskazuje na potrzebę ukształtowania nowego obiektu tak, aby stanowił z istniejącym budynkiem możliwie jednorodny zespół zabudowy stwarzając wrażenie raczej rozbudowy istniejącej szkoły niż osobnego obiektu.

Założenie to staraliśmy się osiągnąć następującymi środkami:
- nawiązanie stylistyczne do architektury modernistycznej,
- optyczne zmniejszenie bryły przez jej zagłębienie – co pozwoliło na spełnienie wymogów dotyczących wysokości pomieszczeń przy wysokości części wystającej nad poziom terenu równej wysokości wykuszy w południowej elewacji szkoły.
- nawiązanie do kształtu zabudowy szkoły : środkowa część projektowanego budynku została obniżona na szerokości równej odległości między wykuszami szkoły dzięki lokalizacji strefy judo wymagającej mniejszej wysokości pomieszczenia. Na jej stropie pokrytym nawierzchnią użytkową połączoną z terenem przy szkole skarpą o zmiennym nachyleniu od 15 do 30% zlokalizowano przestrzeń rekreacyjno – sportową. Powstały w ten sposób dziedziniec otwiera się na południową elewację szkoły stanowiąc element integrujący zabudowę. Wycięcie w bryle projektowanej Sali gimnastycznej przez obniżenie pozwala uniknąć nadmiernego zacieniania klas.
- nawiązanie materiałem elewacyjnym – cegłą klinkierową dobraną kolorystycznie i fakturowo do istniejących elewacji szkoły.

Projektowana sala gimnastyczna została zlokalizowana wzdłuż południowej elewacji istniejącej szkoły. Wymiary projektowanego budynku : szerokość 28,84m x długość 93,23m. Odległość od istniejącego budynku wynosi: 6,5 m od wykuszy i 9,7 m od lica elewacji południowej. Projektowany obiekt został zagłębiony na 3 m w stosunku do posadzki piwnic istniejącej szkoły. Część wystająca ponad poziom terenu ma wysokość 8,09 m i jest równa wysokości wykuszy w południowej elewacji szkoły.

Światło dzienne dostaje się do wnętrza przez pasma doświetlające w płaszczyźnie dachu. Sala gimnastyczna połączona jest ze szkołą schodami na poziom areny z poziomu piwnicy 01 z korytarza w rejonie istniejącej salki gimnastycznej, oraz łącznikiem pomiędzy szkołą a holem wejściowym budynku sali gimnastycznej w poziomie antresoli. Z zewnątrz do sali gimnastycznej można się dostać wejściem przez hol wejściowy na poziomie antresoli i dalej na poziom areny za pośrednictwem schodów zlokalizowanych w łączniku pomiędzy budynkami.

Na poziomie antresoli zlokalizowano widownie w części judo i gimnastyki wyczynowej, sanitariaty dla widzów oraz pomieszczenia portiera oraz kierownika obiektu. Niepełnosprawni mają zapewniony dostęp na antresolę w poziomie terenu, a na poziom areny windą dla niepełnosprawnych. Dostęp i dostawy na poziom areny zapewniono rampą o nachyleniu 10% zlokalizowaną od strony wschodniego szczytu budynku szkoły. Wyjścia ewakuacyjne z poziomu areny po dwa z każdej części zlokalizowano od strony południowej do zagłębionej „fosy” wzdłuż budynku i dalej schodami zewnętrznymi na poziom terenu. W „fosie” znajduje się również magazyn mat części judo z bezpośrednim wyjściem na zewnątrz. W łączniku zlokalizowano aneks stołówki szkolnej kompensujący zmniejszenie spowodowane wycięciem z jej powierzchni korytarza prowadzącego do łącznika.

Arena sali gimnastycznej podzielona jest na trzy części dwoma opuszczanymi elektrycznie dźwiękoszczelnymi ścianami działowymi: „szkolną i ogólno sportową” , „judo” i „gimnastyki wyczynowej”. Posadzka areny została zaprojektowana na jednym poziomie.

Część środkowa „judo” na szerokości odstępu między wykuszami szkoły jest niższa od pozostałych, ma wysokość w świetle konstrukcji 5,25m. Na jej dachu ukształtowanym w formie „miękko” ukształtowanej powierzchni o zmiennej wysokości o nawierzchni „bezpiecznej” np. ChildsPlay 90* zaprojektowano teren rekreacyjno – sportowy dla uczniów szkoły dostępny z poziomu piwnicy 01 szkoły – z pomieszczeń świetlic, stołówki i szatni schodami terenowymi oraz po powierzchni skarpy o zmiennym kącie nachylenia od 15 do 30%. Możliwy jest też dostęp z holu wejściowego sali gimnastycznej.
Przestrzeń ta, otoczona murami wyższych części sali gimnastycznej, otwierająca się na południową elewację szkoły o ograniczonym, kontrolowanym dostępie pomyślana została jako miejsce aktywnego wypoczynku uczniów szkoły w trakcie przerw oraz po lekcjach, a także miejsce do treningów na świeżym powietrzu dla użytkowników hali (np. „kata” judoków). Wyposażenie tej przestrzeni stanowić będą : boisko do gry w koszykówkę i siatkówkę wydzielone siatką do łapania piłek, „widownia” w formie amfiteatralnie usytuowanych ławek, oraz standardowe zestawy wyposażenia placów zabaw do wspinania, huśtania, kręcenia się etc. Mogłyby się tam znaleźć również elementy skate parku, stół do tenisa stołowego. Nawierzchnię tej przestrzeni urozmaicają kopułki doświetlające pomieszczenia zaplecza sali gimnastycznej o średnicy do 2m wykonane z wytrzymałego i odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego, które również mogą być używane przez uczniów do zabaw ruchowych.