Stadion Miejski im. Floriana Krygiera w Szczecinie

Data projektu - 2013
Autorzy projektu
Piotr Renke
Firmy
BAUREN Renke Piotr
Lokalizacja
Szczecin ( Mieczysława Karłowicza 28 )

Proponowany układ urbanistyczny zakłada przesunięcie i zagęszczenie najważniejszych funkcji wokół Zespołu Trybuny Północnej. To tutaj zlokalizowano środek ciężkości nowego założenia. Główny kierunek obsługi komunikacyjnej, zarówno zbiorowej jak i indywidualnej, wyznacza oś ul. Twardowskiego. Najważniejsze dojścia do stadionu prowadzą od wschodu (ul. Witkiewicza) oraz od południa (ul. Twardowskiego). W miejscu byłego kąpieliska zaproponowano budynek garażu wielopoziomowego wzbogacający infrastrukturę parkingową. Kubatura tego obiektu stanowić może rezerwę powierzchni pod dodatkowe funkcje komercyjne. Zespoły parkingowe rozdzielono na odrębne strefy, obsługujące poszczególne obiekty. Całe zamierzenie zaplanowano do realizacji w trzech fazach rozbitych na poszczególne etapy. Dane liczbowe:Rozmiar: pojemność maksymalna stadionu 17 673 miejsc siedzącychWymiary boiska głównego 105x68mLiczba boisk treningowych 6Łączna ilość miejsc parkingowych dla kibiców (bez budynku garażowego): 1066