Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie

Data projektu - 2010
Autorzy projektu
Andrzej Machiński
Kierownik zespołu projektowego
Patryk Pniewski
projektant
Małgorzata Dzięgielewska
projektant
Dorota Lasek
projektant
Maria Andruczyk
projektant
Katarzyna Pniewska
asystent projektanta
Tomasz Żarnowski
wizualizacje
Firmy
Biuro "Perspektywa" - Projektowanie Architektoniczno-Urbanistyczne Gdynia
Lokalizacja
Szczecin ( Swarożyca 5 )

Opis koncepcji

Teatr to nie tylko budynek i jego mury. To scena, artyści, widzowie, to duch lat minionych i tych co dopiero nadejdą. Taki właśnie teatr łączący tradycję i nowoczesność staraliśmy się stworzyć.

Projektowane budynki usytuowano tak, by tworzyły urbanistyczne wnętrze, kreujące czytelny, ogólnodostępny ogród zewnętrzny i ogród wewnętrzny, do którego, w zależności od potrzeb, dostęp mógłby być kontrolowany. Ponadto jednym z głównych założeń prezentowanej koncepcji było podkreślenie osi kompozycyjnej historycznego układu istniejącego budynku teatru oraz zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi usunięcie wszystkich wtórnych dobudów do budynku głównego. Zachowano również ekspozycje elewacji budynku istniejącego od strony ulicy Swarożyca i Jana z Kolna oraz wyeksponowano oś łączącą teren teatru z parkiem miejskim im. Żeromskiego.

W rezultacie powstała bryła nowoczesna lecz neutralna, która nie dominuje swoimi gabarytami nad budynkiem historycznym a jednocześnie, poprzez zastosowane materiały, nawiązuje do charakteru istniejącej zabudowy.

KOMUNIKACJA

Istniejący budynek teatru połączono z nowo projektowanymi skrzydłami wschodnim i zachodnim za pomocą łączników. Główne wejście do obiektu pozostało w budynku istniejącym, dodatkowo zaprojektowano niezależne wejścia do każdego ze skrzydeł. Podjazd do budynku głównego zgodnie z preferencjami zamawiającego zaprojektowano od strony ulicy Swarożyca, natomiast dojazd dla pracowników przewidziano od strony ulicy Kapitańskiej a dojazdy do zaplecza obiektu od ulicy Kapitańskiej oraz Montwiłła. Zaprojektowano 2 garaże podziemne: dla publiczności (134 miejsca postojowe, w tym 7 dla osób niepełnosprawnych) oraz dla pracowników (14 miejsc postojowych, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych). Wjazd do garażu podziemnego dla publiczności umiejscowiony został od strony ulicy Swarożyca a wjazd do garażu podziemnego dla pracowników zaprojektowano od strony ulicy Kapitańskiej. Na terenie objętym opracowaniem przewiduje się stojaki rowerowe, zlokalizowane w miejscach zadaszonych (pod łącznikiem prowadzącym do skrzydła zachodniego oraz w pobliżu restauracji w skrzydle wschodnim).
Ogród zewnętrzny, znajdujący się przed budynkiem głównym teatru zaprojektowano tak, by można było, po otwarciu galerii wystawowej (która staje się sceną), organizować tam koncerty, przedstawienia, eventy oraz pokazy filmowe (kino plenerowe).
Od strony ogrodu wewnętrznego i rzeki Odry zaprojektowano schody zewnętrzne, które mogą stanowić widownię dla wydarzeń odbywających się na nabrzeżu.

UKŁAD FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

Istniejący, zabytkowy budynek Teatru Polskiego w Szczecinie ujęto w klamrę dwóch nowo projektowanych brył:
- skrzydła zachodniego, mieszczącego Letnią Scenę „Szekspirowską”
- skrzydła wschodniego, gdzie mieści się wielofunkcyjna Sala Prób oraz Scena Eksperymentalna „Kapitańska”

Każdy z tych trzech budynków zaprojektowano tak, by mogły funkcjonować jako jedna spójna całość, lub w razie potrzeby by każdy z tych budynków mógł funkcjonować w pełni samodzielnie.

Letnia Scena „Szekspirowska”: widownia umieszczona na galeriach, w formie owalnej, trzykondygnacyjna, na 655 miejsc, o powierzchni 827,70 m2. Scena o powierzchni 347,20 m2 (wraz z kieszenią sceniczną). Istnieje możliwość zmniejszenia powierzchni sceny i powiększenia widowni (patrz schemat).

Wielofunkcyjna Sala Prób: widownia o powierzchni 264,10 m2, 304 miejsca, z możliwością ograniczenia liczby miejsc do 120. Wówczas sala jest podzielona w taki sposób, że jej pozostałą część można wykorzystać jako salkę konferencyjną bądź bankietową (patrz schemat). Powierzchnia sceny to 135,58 m2 (co stanowi ponad połowę powierzchni widowni).

Scena Eksperymentalna „Kapitańska”: widownia o płaskiej powierzchni 111,90 m2, na 153 miejsca. Scena o powierzchni 109,00 m2. Zgodnie z sugestiami zamawiającego przewiduje się różnorodność układów obu elementów (patrz schemat).
W budynku istniejącym zlokalizowano główne kasy i szatnie, które połączone są ze skrzydłami wschodnim i zachodnim poprzez foyer. W budynku wschodnim z foyer można przejść do galerii wystawowej/ogrodu zimowego i restauracji, z której otwiera się widok na ogród zewnętrzny. Foyer w skrzydle zachodnim łączy się z księgarnią. Zarówno księgarnia jak i kwiaciarnia (zlokalizowane w skrzydle zachodnim) mogą być dostępne zarówno od wewnątrz jak i od zewnątrz budynku, płynnie łączą się z ogrodem zewnętrznym.

W istniejącym budynku oficyny zlokalizowano zespół pomieszczeń zaplecza technicznego: stolarnię, malarnię, farbiarnię, dekoratornie. Zaprojektowano również kieszeń sceniczną dużej sceny. Ponadto zaprojektowano szereg pomieszczeń pomocniczych, zaplecza i magazyny, których powierzchnia odpowiada wymaganiom programu.

ETAPOWANIE

Proponuje się następujące etapowanie inwestycji:
I/ Skrzydło wschodnie wraz z Wielofunkcyjną Salą Prób oraz Sceną Eksperymentalną „Kapitańską”
II/ Skrzydło zachodnie wraz z Letnią Sceną „Szekspirowską”
III/ Remont budynku istniejącego
IV/ Budowa garażu podziemnego

MATERIAŁY

Nowo projektowane bryły nie będą konkurowały z istniejącą zabudową lecz wpiszą się w jej historyczny charakter a zastosowane materiały nawiążą do istniejącego zabytkowego budynku Teatru Polskiego.

Jako materiały elewacyjne proponuje się cegłę klinkierową, biały tynk oraz szkło. W łącznikach między budynkami proponuje się szkło bezbarwne.