Konkurs – Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna rewitalizacji zabudowy w rejonie ulic: Oficerskiej, Mierniczej, Cichej, Lekarskiej i A. Krzywoń w Szczecinie na tle rewitalizacji obszaru Starego Miasta Dąbie- BRIC ARCHITEKCI sp. z o.o., Warszawa

Firmy
BRIC ARCHITEKCI sp. z o.o., Warszawa
Lokalizacja

III nagroda – BRIC ARCHITEKCI sp. z o.o., WarszawaOpinia sądu konkursowego:Nagrodę przyznani za klarowną wizję kształtowania staromiejskiego układu urbanistycznego nawiązującą do tożsamości kulturowej Dąbia. Wątpliwości budzi wprowadzenie nowych przestrzeni publicznych nie będących elementami historycznego układu miasta, w szczególności nowego „Placu przy Szkole” oraz gabaryt i forma obiektu proponowanego u zbiegu ulic Mierniczej i Anieli Krzywoń w miejscu obecnego boiska.Propozycja kształtowania zabudowy obrzeżnej kwartałów przekonuje wyważonymi proporcjami i sposobem wkomponowania w pierzeje, w sposób harmonizujący z istniejącą zabudową. Jako pozytywna została zauważona próba wprowadzenia zabudowy do wnętrza kwartału pomiędzy ulicami Mierniczą i Lekarską. Wątpliwości budzi jednak forma oraz relacje proponowanej zabudowy w stosunku do obrzeżnej zabudowy kwartału.