Budynek kliniczno-dydaktyczno-badawczego PUM w Szczecinie

Autorzy projektu
Piotr Hofman, Małgorzata Hofman, Anna Gołębiowska, Cezary Dałek, Mateusz Żelazny, Hubert Jacolik, Michał Rzewuski, Łukasz Włodarczyk
Firmy
DEDECO sp. z o.o.
Lokalizacja

NAGRODA IOpinia Sądu KonkursowegoNagrodę przyznano za:1. realizację w największym stopniu oczekiwań inwestora we wszystkich aspektach2. prostotę przyjętego układu bryłowego, intuicyjny układ komunikacyjny na zewnątrz i wewnątrz budynku3. optymalne wpisanie się w istniejące ukształtowanie terenu, ważne w kontekście ilości robót ziemnych4. realną możliwość etapowania inwestycji, z realizacją kolejnych etapów bez  zakłócania pracy w wcześniej zrealizowanych częściach budynku5. pozostawienie rezerwy terenu, co daje możliwość:    niezależnych rozbudów poszczególnych skrzydeł tylnych budynku, w przypadku    wzrostu potrzeb lokalowych konkretnych jednostek organizacyjnych i możliwości finansowych, lub budowy niezależnego obiektu na potrzeby np. komercjalizacji wynalazków, tworzenia laboratoryjnych parków biotechnologicznych i nanomedycyny6. wyodrębnienie w skrzydłach tylnych powtarzalnych struktur przestrzennych zapewniających odrębność poszczególnym jednostkom organizacyjnym przy jednoczesnej bliskości innych współpracujących zespołów i dających jednocześnie możliwość szybkich zmian sposobu użytkowania  7. umieszczenie funkcji dydaktycznej o charakterze wielospecjalistycznym w bryle frontowej ogólnodostępnej, a funkcji badawczo – naukowej w tylnych skrzydłach zapewniających komfort akustyczny dla pracowników naukowych8.rozmieszczenie pomieszczeń poszczególnych jednostek organizacyjnych w  układzie wertykalnym, z zapewnieniem dogodnej komunikacji pionowej9. zapewnienie przed poszczególnymi jednostkami przyjaznych przestrzeni dla studentów10. prostotę i funkcjonalność zjazdów do garaży podziemnych11. przedstawienie „pomysłu” w sposób czytelny pod względem graficznym i tekstowym12. trafne uwzględnienie dodatkowych pomieszczeń technicznych, nie określonych        (sprecyzowanych) przez inwestora