Zintegrowany węzeł przesiadkowy w Goleniowie

Data projektu - 2015
Autorzy projektu
arch. Rafał Stemporowski
arch. Anita Dunaj
arch. Karolina Kopańska
arch. Anna Drygalska
arch. Izabela Chruściel
Firmy
Lokalizacja
Goleniów ( Miasto i Gmina Goleniów )

Zintegrowany węzeł przesiadkowy wraz z wielofunkcyjnym dworcem kolejowo-autobusowym w Goleniowie powiązanego z Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej na terenie przy pl. Piłsudskiego w Goleniowie. Idea: W rozwiązaniach przestrzennych odwołano się do specyfiki miejsca, do charakteru zabudowy towarzyszącej terenom kolejowym. Wykorzystano istniejące, wartościowe obiekty historyczne kontynuując formy zabudowy i wkomponowując je w całość założenia. Stworzono obiekt o układzie linearnym, zbudowany z poszczególnych bloków charakterem nawiązujących do historycznego kodu zabudowy kolejowej. Zabudowę ukształtowano w sposób tworzący naturalny bufor od przestrzeni torów kolejowych i w ten sposób chroniąc od negatywnego wpływu ruchu kolejowego rozciągniętą na całej długości terenu opracowania przestrzeń publiczną i główne funkcje obiektów. Fasady budynku podkreślają odmienne światy. Nowoprojektowane obiekty, zwłaszcza GDK, posiadają od strony torów zamkniętą fasadę. Masywna ściana biegnąca wzdłuż całej bryły, rozrzeźbiona została różnicami wysokości poszczególnych bloków i niezbyt dużymi przeszkleniami. Odmienny charakter mają fasady zachodnie, mocno przeszklone, otwierające się na przestrzeń publiczną i towarzyszącą zieleń. Proste, ceglane bryły powiązane układem komunikacji zostały poprzesuwane w stosunku do siebie, nadając całemu założeniu ruch, inspirowany kolejowym sąsiedztwem. Biegnąca przez cały teren przestrzeń publiczna posiada zróżnicowany charakter: od czysto komunikacyjnej w sąsiedztwie dworca, poprzez centrotwórczą – plac przed budynkiem dworca i głównym budynkiem GDK, do wnętrz wręcz kameralnych, stanowiących przedłużenie funkcji wewnątrz budynków. Koncept rozwiązań materiałowych ograniczono do stosowania cegły klinkierowej, materiału charakterystycznego dla historycznej zabudowy Goleniowa i terenów kolejowych. Wytworzona nowa przestrzeń publiczna z obudowującymi ją budynkami dworca kolejowo – autobusowego i centrum kultury i aktywności lokalnej GDK stanowi właściwe zamknięcie i zwornik głównych przestrzeni publicznych Goleniowa (centrum miasta, ul. Konstytucji 3 Maja, ul. J. Kasprowicza, Promenada nad Iną, część przemysłowa). Zastosowane dla obu funkcji jednolite rozwiązania techniczno – materiałowe i przestrzenne stwarzają ład, harmonię oraz wspólną dla całego zespołu ideę estetyczno – formalną tworząc zintegrowany funkcjonalnie i formalnie obiekt o otwartej na miasto i użytkowników strukturze.