Konkurs Dąbie- DOMINO grupa architektoniczna Wojciech Dunaj

II nagroda – DOMINO grupa architektoniczna Wojciech Dunaj, SzczecinOpinia sądu konkursowego:Nagrodę przyznano za spójną, racjonalną i dojrzałą estetycznie wizję zabudowy w obszarach nr 2 i 3. Propozycje rewitalizacji i przekształceń pierzei wokół obu kwartałów wykazują interesują różnorodność i dbałość o detal. Koncepcja zabudowy wnętrza kwartału ner 2, choć ekonomicznie racjonalna nie jest spójna z historią i charakterem obrzeżnej, z której wynika zdaniem Sądu potrzeba większego rozdrobnienia.W zakresie koncepcji urbanistycznej obszaru nr 1 doceniono propozycję odtworzenia kwartałowej zabudowy w centrum obszaru. Wątpliwości budzi forma zabudowy na boisku szkoły, a także zbyt automatyczne  powielenie typu zabudowy ulicy Dziennikarskiej dalej wzdłuż ulicy Ustki i ciągnące się aż za oś ulic Anieli Krzywoń i Mianowskiego, która powinna być zamknięta obiektem o indywidualnym charakterze.