Budynek kliniczno-dydaktyczno-badawczego PUM w Szczecinie

Autorzy projektu
Edzard Schultz
Anna Stryszewska – Słońska
Łukasz Kaczmarek
Marta Wróblewska
Karol Mądrecki
Wojciech Wiśniewski
Adriana Sowa
Tomasz Sokołowski
Łukasz Tryc
Andrzej Rulewski
Grzegorz Rybak
Marek Pobłocki
Mirosław Arentowicz
Włodzimierz Werochowski
Firmy
konsorcjum firm: INDUSTRIA PROJECT Sp. z o.o., Heinle, Wischer und PartnerArchitekci Sp. z o.o.
Lokalizacja

Nagrodę III, regulaminową w wysokości 50.000 zł, przyznano za bardzo eleganckie w formie oraz niezwykle technologicznie uzasadnione, oryginalne wpisanie obiektu w przestrzeń niecki. Forma zbudowana z pawilonów ułożonych wzdłuż podłużnej osi obniżenia terenu „kroczy” poszczególnymi pawilonami wgłąb terenu, powiązana sieciowo poprzecznymi łącznikami. Krzyżowy układ powiązań poszczególnych skrzydeł nadaje wybitną wartość techologiczności układu brył. Wynikająca z tego nieomal dowolność w kolejności realizacji, elastyczność etapowania oraz zdolność do dalszej rozbudowy jest godna najlepszych rozwiązań obiektów medycznych czy uniwersyteckich. Nie do pominięcia jest zdolność do tworzenia w zaprojektowanym obiekcie ciągów technologicznych w trasowaniu alternatywnym (dublowanym), co może zwiększać bezpieczeństwo użytkowania na wypadek awarii. Elegancka gra białych brył, które wznoszą się ponad poziom terenu od strony ul.Unii Lubelskiej, wykonanych z elewacyjnego betonu o fakturach gładkich I kanelurowanych, znakomicie kreuje wnętrza pomiędzy nimi oraz relacje wnętrz z przestrzeniami sąsiadującego szpitala, będąc z nim we właściwej proporcji i skali.