NOWA SIEDZIBA TEATRU WSPÓŁCZESNEGO W SZCZECINIE

Data projektu - 2016
Autorzy projektu
Marcelina Kuźniar
Lokalizacja
Szczecin ( Św. Ducha 7 )

Projekt otrzymał nagrodę im. prof. Leszka Dąbrowskiego za najlepszy dyplom w roku 2016, przyznawaną przez szczeciński oddział SARP.

ABSTRAKT

NOWA SIEDZIBA TEATRU WSPÓŁCZESNEGO W SZCZECINIE
Teatr od zawsze przekazywał unikalne treści za pośrednictwem żywego człowieka na oczach widzów i z ich udziałem. Ten rodzaj kultury wynika niejako z natury ludzkiej nastawionej na kontakt z drugim człowiekiem. Przedstawienia teatralne od starożytności łączono ze sferą sacrum, dlatego też poszukiwano wyjątkowych przestrzeni odpowiednich do rangi tych wydarzeń. Dzieje ludzkości to również historia architektury, tej natomiast istotną częścią są teatry. Każdy z nich jest niepowtarzalnym, indywidualnym dziełem architektonicznym. Budynki teatralne od zawsze są ważnym elementem struktury miasta, nadającym jej unikatowe znaczenie. Pozostają one charakterystyczną formą przeszłości, której ciągle doświadczają nowe pokolenia.

Celem przedstawionej pracy jest koncepcja nowej siedziby Teatru Współczesnego w Szczecinie. Miasto to jest najważniejszym ośrodkiem kultury w północno-zachodniej części Polski. Projekt wpisuje się w trwającą od dłuższego czasu dyskusję nad potrzebą zapewnienia nowego budynku dla tej instytucji, toczącą się w środowisku szczecińskich architektów, artystów i władz miejskich.
W metodyce pracy wykorzystano takie techniki jak: wizja lokalna, inwentaryzacja terenu, analiza uwarunkowań obiektów kultury w Szczecinie, aktualnych warunków działalności Teatru Współczesnego, potencjalnych lokalizacji, dostępnych materiałów źródłowych. Proces projektowy poprzedzono także analizami komparatywnymi obiektów kultury o podobnej charakterystyce. Na tej podstawie odtworzono, uwzględnione w fazie projektowania, potrzeby i uwarunkowania działalności tego teatru, a także określono kryteria optymalnego wyboru lokalizacji.

W wyniku przeprowadzonych analiz i prac koncepcyjnych przedstawiono projekt nowoczesnej pod względem funkcjonalnym i technologicznym siedziby teatru przy ul. Św. Ducha, dostosowany do ustalonych potrzeb w tym uwarunkowań lokalnych Szczecina przy jednoczesnej realizacji pewnych ogólnych założeń stawianych obiektom o podobnej funkcji. Powstały projekt wpływa na wzrost atrakcyjności kulturalnej miasta, tworząc realną wizję zapewnienia odpowiedniej siedziby Teatru Współczesnego, umożliwiając poszerzenie i rozwój jego oferty kulturalnej.