Budynek kliniczno-dydaktyczno-badawczego PUM w Szczecinie

Autorzy projektu
Paweł Paradowski, Przemysław Kokot, Daniel Mermer, Anna Gorzkowska, Anna Frączkowska, Anna Trząskowska, Mikołaj Wieczorek, Sebastian Przestrzelski, Monika Kalita
Firmy
OPEN ARCHITEKCI Sp. z o.o.
Lokalizacja

Nagrodę II, regulaminową w wysokości 80.000 zł, przyznano za czystość i klarowność pod każdym względem funkcji, formy oraz wpisanie w istniejącą przestrzeń. Praca wykorzystuje uformowanie terenu w sposób jak na obecny trend niezwykle dyskretny i kulturalny oraz tworzy nowy wizerunek „gmaszysk” wyższych uczelni jako przyjazny, na swój sposób kameralny, w tzw. skali człowieka. To ogromny sukces w formowaniu rozbudowanej funkcji zadanego konkursem programu. Za udane należy również uznać wytworzenie placu wejściowego odsuniętego od istniejącego parkingu oraz czytelne zjazdy do podziemi. Za ogromną zaletę zaprojektowanej przestrzeni należy również uznać uformowanie dużych wewnętrznych dziedzińców dostępnych bezpośrednio z poszczególnych „palców” wypływających z podłużnego pasma mieszczącego funkcje ogólne i usługowe co tworzy klimat „kampusu nauki” tonącego w zieleni i w bezpośrednim z nią kontakcie.Wydzielenie i uniezależnienie auli Maksimum - od wyłączonego służenia potrzebom Uniwesytetu - należy uznać również za rozwiązanie udane.Rozwiązanie w sposób niezwykle czytelny formuje pasmo podłużne mieszczące funkcje ogólne i pomocnicze, które z kolei rozpływa się trzema „palcami” w zieleni. Każdy „palec” posiada własną, niezależną infrastrukturę technologiczną umożliwiającą etapowanie realizacji.Układ funkcji skrzydeł laboratoryjno-dydaktycznych to system pięciotraktowy z wykorzystaniem pasma środkowego do potrzeb technologicznych infrastruktury obiektu oraz pomieszczeń pomocniczych. Układ sprawdzony i efektywny w wielu zrealizowanych obiektach, należy uznać za duży plus.Prostota, umiar i elegancja plus prostota i wyrazistość formy to cechy należne temu opracowaniu.