Rozbudowa Teatru Letniego w Szczecinie

Autorzy projektu
Michał Wojciechowski
Norbert Niezgoda
Wojtek Zawarski
Bartek Reutt
stud. Piotr Orłowski
Lokalizacja
Szczecin ( Juliana Fałata 2 )

CZĘŚĆ OPISOWA etap II 1. Dach Dla zapewnienia dachu nad głową dla 2000 widzów potrzebny jest dach o powierzchni dużo większej niż dach istniejący. Jednak zależało nam na utrzymaniu charakteru widowni teatru, która przez lata utrwaliła się w świadomości jako miejsce przesiadywania i wygrzewania się w wiosennym słońcu z widokiem na jezioro. Jako założenie wstępne przyjęliśmy, że dach powinien być stały. Wykluczyliśmy dach ruchomy z pokryciem tkaniny. Wg informacji uzyskanych od wykonawcy ruchomego dachu amfiteatru w Kielcach w naszym klimacie się on nie sprawdza i sprawia użytkownikowi dużo kłopotów. Tkanina pokrycia aby móc się zwijać musi być cienka, a przez to łatwo ulega zniszczeniu gdyż w fałdach po jej zwinięciu zbiera się woda, która zamarza i niszczy tkaninę. Eksploatacja siłowników jest kosztowna, gdyż wymaga regularnych przeglądów i wymian oleju. Dachy sztywne, rozmontowywane okresowo wymagałyby podpór w obrębie widowni co zaburza widoczność. Operacja składania i rozkładania byłaby na tyle skomplikowana, że prawdopodobnie przeprowadzano by ją rzadko. Dlatego zaproponowano lekki sztywny dach o konstrukcji linowej -liny rozpięte wewnątrz stalowego pierścienia (rury brzegowej) umocowanego do wewnętrznych boków żelbetowego łuku. Powstałe siodło dachu jest stosunkowo płaskie i musi być po obwodzie dodatkowo podwieszone po stronie widowni i sceny do górnej części luku. Podobnie za pomocą lin mocowanych do podłoża przejęte będą siły podrywające dach do góry. Jako, że w tym układzie konstrukcyjnym pylony zamykające scenę nie będą już służyć konstrukcji dachu zdecydowano się na ich wycięcie do wysokości poziomu sceny dzięki czemu otwarcie widoku na park będzie pełniejsze. Pierścień ze stalowej rury tworzący zasadniczą konstrukcję dachu nowego dachu przypomina w rzucie literę „O” ściśniętą w „pasie” ramionami żelbetowego łuku. Zrodziło to konieczność zadaszenia dodatkowego powierzchni w obrębie „nóg” łuku. Aby jednak nie zasłaniać samego łuku zastosowano ażurowe, stalowe, wspornikowe grzebienie wypełnione szkłem. Kontur zasadniczej konstrukcji dachu nad widownią i sceną wpisano w okręgi. Okrąg dachu nad widownią odpowiada naturalnemu jej zapełnianiu przez widzów (przy założeniu swobody wyboru miejsca) i jednocześnie ozostawia w górnych rzędach po obu stronach widowni nasłonecznione miejsca, które dalej będą mogły być jak dziś wykorzystane na co dzień przez przebywających w parku. Siodło dachu ukształtowano tak by najniższe jego części wypadły obok mocowania stalowego pierścienia do wewnętrznych stron żelbetowego łuku. Dzięki temu mocowanie dachu oraz rury spustowe umieszczone we wnękach istniejącej konstrukcji będą prawie niewidoczne. Dach zawieszono na podobnej wysokości jak obecnie otwierając pod nim widoki na zieleń parku i jezioro Rusałka. 2.Widownia. Postulowane przez Zamawiającego zmniejszenie widowni nastąpi poprzez obcięcie górnych rzędów i jednoczesne powiększenie górnego plateau oraz zmianę przeznaczenia dwóch wschodnich sektorów. Ponieważ w czasie koncertu ulica Fałata będzie normalnie funkcjonować, jej powierzchnia przestanie być częścią Foyer teatru jak dotychczas. Dlatego powiększenie Foyer za nowym ogrodzeniem jest konieczne aby zmieścić ludzi, którzy po wejściu na przedstawienie nie chcą jeszcze zajmować miejsc tylko np. czekają na znajomych. Przesunięcie krawędzi jego powierzchni i jej wyniesienie ograniczy możliwość widzenia sceny z ulicy. Pod powierzchnią Foyer powstaną powierzchnie użytkowe, między innymi kawiarnia ze stolikami z widokiem na scenę i park. Dodatkowo boczne sektory widowni od strony wschodniej zostaną zamienione w opadające tarasy, które mogą funkcjonować jako plenerowa galeria czy miejsce relaksu i sportowych aktywności. Zakłada się przywrócenie wody w kaskadach po bokach widowni. Po przebudowie ilość miejsc na widowni wyniesie około 3000 z czego ponad 2190 pod dachem. Zakłada się powiększenie do 16 rzędów widowni w dolnych sektorach i do 10 rzędów w sektorach środkowych, sektory najwyższe będą miały 8 rzędów zamiast 14 obecnie. 3.Scena Współczesna technika sceniczna pozwala na prostą i szybką przebudowę scenografii i łatwe dostosowywanie wielkości sceny do rodzajów przedstawień, dlatego nie wydaje się zasadne w przypadku amfiteatru stosowanie stałych kosztownych urządzeń scenicznych powiązanych z podsceniem typu windy czy platformy, które byłyby w tym przypadku narażone na wilgoć i mróz i trudne w utrzymaniu. Zakłada się podniesienie poziomu sceny o około 30cm tak by jej wysokość na krawędzi z widownią wynosiła około 110 cm. 4. Mobilne ogrodzenie od ulicy Fałata. Stworzyliśmy kolumnadę, która na co dzień będzie rzędem wolnostojący kolumn zwieńczonych lampami, ustawionych na łuku widowni, na których na czas koncertu zawieszane będą ażurowe i pełne panele. Te panele mogłyby stanowić plakaty anonsujące nadchodzące wydarzenia i pojawiać się na wiele dni wcześniej. Tuż przed koncertem obsługa zamyka teatr, a tylko w pobliżu schodów są bramki przy których stoją bileterzy i ochrona. Ciężar segmentów ogrodzenia pozwoli na ich montaż dwóm osobom. Ich przechowywanie możliwe będzie w obrębie nowo utworzonych powierzchni użytkowych na koronie widowni. 5. Nowe powierzchnie użytkowe. Powstaną po likwidacji górnej części trybun pod płaszczyzną górnego tarasu - foyer. Umieszczona tam będzie kawiarnia z zapleczem , toalety dla widzów , reżyserska, pomieszczenia np. organizacji pożytku publicznego, magazyny, pomieszczenia porządkowe. Wydaje się, że letnia kawiarnia doda atrakcyjności teatrowi jako przestrzeni publicznej ożywiając go w okresach między przedstawieniami i czyniąc z niego miejsce spotkań . Zaprojektowana winda oprócz zapewnienia dostępu niepełnosprawnym służyć ma zaopatrzeniu kawiarni jak również obsłudze przez kelnerów górnego tarasu , na którym latem będą stać stoliki. Ponadto nowe ogrodzenie odetnie widzów od możliwości korzystania z kawiarni przy ulicy Fałata. Po przebudowie będą mieli możliwość kupić napoje bez opuszczania amfiteatru. Dodatkowo proponuje się nowe toalety dla publiczności wkopane w skarpę po stronie północno zachodniej na dole widowni. Służyć one będą niepełnosprawnym docierającym do teatru od ul. Słowackiego i pozostałej publiczności z dolnych rzędów. 6. Tył sceny i przejście obok jeziora Rusałka. Proponuje się otwarcie również w czasie zamkniętych imprez obecnego przejścia między tyłem sceny, a brzegiem jeziorka Rusałka przez likwidację ogrodzeń z bramami dochodzących prostopadle do wody zamknięcie zapleczy sceny i obszaru widowni z tej strony można rozwiązać stawiając nowe ogrodzenie na przedłużeniu tylnej ściany sceny pozostawiając swobodne przejście postronnym. Obecną nieuporządkowaną tylną elewację sceny proponuje się jako szklaną fasadę umieszczoną między skróconymi do poziomu estrady żelbetowymi pylonami tworzącą wyżej jednocześnie szklaną balustradę. Przed fasadą nałożony jest drugi „porządek” elementów stanowiących dalej obok sceny nowe ogrodzenie na przedłużeniu tej ściany. Proponuje się „ powidok” odciętych żelbetowe pylonów pozostawić w formie siedzisk obok alejki przejścia i wykorzystać jako ławki swoistego foyer pod sceną. Obok sugerujemy przekształcenie zielonej skarpy brzegu jeziora na ogólnie dostępne tarasy z możliwością cumowania wiosłowych łódek, które mogą tu ponownie powrócić w ramach obywatelskiej inicjatywy „Pływająca Rusałka”. Zarówno nowa elewacja zaplecza jak przestrzeń przed nią i dostęp do wody stwarza możliwość wprowadzenia nowych funkcji do podscenia np. kawiarni. Ogrodzenie od strony wschodniej brutalnie przecina skarpę parku, ale niestety z powodów użytkowych w zmienionej formie jest niezbędne. Proponujemy nowe ogrodzenie przesunąć w kierunku kaskad wodnych i ukryć w zieleni. Wzdłuż tego ogrodzenia powinny powstać nowe schody parkowe łączące oba poziomy parku przy teatrze. Wskazuje na to dobitnie wydeptana przez lata w skarpie stroma ścieżka. 7. Parkingi i dostępność dla niepełnosprawnych. Nie przewiduje się tworzenia nowych miejsc parkingowych w obrębie teatru. Dotychczasowa praktyka wykazała, że kierowcy znajdują dosyć miejsc w okolicznych ulicach. Równocześnie coraz większa ilość widzów akceptuje konieczność docierania na imprezy masowe środkami masowej komunikacji i taksówkami jako najwygodniejszą i zwalniającą ze stresu związanego z poszukiwaniem miejsca do zaparkowania. Przewiduje się wykonanie jednej windy z poziomu foyer na poziom kawiarni co umożliwi dostęp do niej osobom niepełnosprawnym. Winda będzie służyć również do zaopatrzenia kawiarni. Na dolnym poziomie utworzono dodatkową toaletę w skarpie , co zapewni dostęp niepełnosprawnym z dołu widowni.