Zintegrowany węzeł przesiadkowy w Goleniowie

Data projektu - 2015
Autorzy projektu
prof. arch. DI Florian Riegler
prof. arch. DI Roger Riewe
arch. DI Mikołaj Szubert-Tecl  
mgr inż. arch. Paweł Skóra  
mgr inż. arch. Dorota Żurek
mgr inż. arch. Paulina Kostyra-Dzierżęga  
stud. Aleksandra Hantkiewicz
Firmy
Riegler Riewe Architekten ZT-GesmbH
Lokalizacja
Goleniów ( Miasto i Gmina Goleniów )

Zintegrowany węzeł przesiadkowy wraz z wielofunkcyjnym dworcem kolejowo-autobusowym w Goleniowie powiązanego z Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej na terenie przy pl. Piłsudskiego w Goleniowie. Koncepcja zakłada stworzenie wielofunkcyjnego, charakterystycznego obszaru w centrum miasta o spójnym i czytelnym wyrazie, przy umożliwieniu jednoczesnego korzystania z funkcji komunikacyjnych oraz kulturalnych oraz zapewnieniu bezkolizyjnej komunikacji pieszo-rowerowej pomiędzy częściami miasta leżącymi po przeciwnych stronach linii kolejowej. Nowo projektowane budynki dworca kolejowo-autobusowego oraz Centrum Kultury kształtują sekwencję różnorodnych przestrzeni publicznych nowego placu miejskiego. Zamykają one perspektywę ulicy Konstytucji 3 Maja, pozostawiając jednocześnie komunikację przestrzenną z obszarem miasta leżącym po wschodniej stronie linii kolejowej. Projekt przewiduje także rewitalizację terenu leżącego w południowo-zachodniej części opracowania poprzez zaproponowanie lokalizacji niektórych elementów programu użytkowego Centrum Kultury w budynkach istniejących. Zakłada się podział inwestycji na dwa etapy.