Stadion Miejski im. Floriana Krygiera w Szczecinie

Data projektu - 2013
Autorzy projektu
dr hab. inż. arch. Zbigniew Paszkowski
kierownik Projektu
arch. Barbara Paszkowska
pełnomocnik Zespołu Projektowego
arch. Anna Paszkowska-Thurow
projektant architektury, wizualizacje
arch. Krzysztof Paszkowski-Thurow
projektant architektury, wizualizacje
Wiesława Szczepańska
kosztorysant
inż. Paweł Gębka
kierownik Zespołu Konstrukcyjnego
inż. Edward Wanowski
projektant konstrukcji
inż. Zdzisław Piątek
projektant konstrukcji
inż. Andrzej Gesing
projektant konstrukcji
inż. Piotr Kosiniak
projektant konstrukcji
Firmy
URBICON Sp. z o.o.
PG-Projekt Biuro Projektów Paweł Gębka
Lokalizacja
Szczecin ( Mieczysława Karłowicza 28 )

WSTĘPProjektowanie stadionów zmieniło się w ostatniej dekadzie i wciąż podlega zmianom w rezultacie wciąż wzrastających wymagań społecznych. Zasadnicze zagadnienia, jakie wpłynęły na współczesne projektowanie stadionów, to zagadnienia bezpieczeństwa, komfortu i przekazu medialnego TV, jak również ekonomii.Przedstawiony projekt jest odpowiedzią na warunki określone w Konkursie na Opracowanie Koncepcji Architektonicznej Rozbudowy Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie. Celem Konkursu jest: stworzenie zintegrowanego, funkcjonalnego, dobrego jakościowo kompleksu sportowego, który zawiera nie tylko boisko do piłki nożnej, ale inne urządzenia, jak: boiska treningowe, skate park, biura Klubu „MKS Pogoń Szczecin”, parkingi i obiekty obsługi. W ramach tego zadania cały system dostępności i ewakuacji stadionu powinien być zmodernizowany.ZAŁOŻENIA PROJEKTOWEProjekt jest ilustracją przetworzenia “program funkcjonalnego” na “piękno architektury”. Stadion powinien wzbudzać uczucia zadowolenia i dumy, identyfikować kibiców z ich drużyną poprzez piękno, prostotę i harmonię obiektu sportowego. Zaprojektowane zadaszenie wpisuje się organicznie w topografię terenu i w łagodny sposób integruje się z urbanistycznym kontekstem miasta. Zrośnięcie Stadionu z Miastem i wykorzystanie jego tradycyjnej lokalizacji i kształtu stanowią ważne elementy procesu utrwalania tożsamości Szczecina i Szczecinian z Miejskim Klubem Sportowym Pogoni, w świecie pełnym przyspieszonych zmian. Forma Stadionu uspokaja i jednoczy, a budynek wielofunkcyjny wyraża zarówno kontynuacje modernistycznej tradycji polskiego Szczecina, jak i poprzez lewitujące nad trybunami przeszklone Sky Boxy podkreśla nowoczesność zastosowanych rozwiązań – otwarcie ku przyszłości. Podwyższenie jakości istniejącego stadionu zostanie osiągnięte poprzez rozbiórkę istniejącej trybuny północnej i stworzenie równoległej do krawędzi boiska nowej trybuny oraz przebudowę istniejącego budynku mediów i VIP. Rozwiązanie powinno być funkcjonalne, możliwe do zrealizowania ze względów ekonomicznych i charakteryzować się wysokimi walorami estetycznymi. Nowe zadaszenie trybun stworzy wyższy poziom komfortu dla widzów, a także nową markę Stadionu i Klubu MKS Pogoń.ZAGOSPODAROWANIE TERENUIstniejący kompleks stadionowy oferuje różnorodną przestrzeń do użytku publicznego zarówno podczas rozgrywek, treningów, jak i w innym czasie. Stadion centralny jest organicznie wpisany w skarpę i miejski krajobraz dzielnicy Pogodno i Szczecina. Otwarcie stadionu w kierunku miasta integruje go przestrzennie z układem publicznych przestrzeni miasta. Podstawową kwestią zagospodarowania terenu jest zapewnienie rozdziału dostępności różnych rodzajów grup - publiczności i grających – od wejścia na obszar kompleksu stadionowego aż do odpowiednich miejsc docelowych. Wymaga to zapewnienia usytuowania odpowiednich miejsc parkingowych. Przyjęto następujący podział na grupy widzów: Publiczność generalna, Rodziny, Goście (kibice zaproszonej drużyny), Fani Klubu Pogoń, VIP i SUPER VIP, Personel i media, Piłkarze i inne osoby profesjonalnie związane z zespołami piłkarskimi.Segregowaniu przepływu kibiców i piłkarzy towarzyszy odpowiednie rozmieszczenie zespołów parkingowych w sposób zapobiegający krzyżowaniu się dróg dojścia i ewakuacji. Poza ideą segregowania i dostępności istotne jest ograniczenie masowego dostępu do stadionu od strony zabudowy jednorodzinnej przy ul. Karłowicza.WEJŚCIA Z ZEWNĄTRZ NA TERENIE ZESPOŁU STADIONOWEGOW projekcie przewidziano następujące oddzielne wejścia na teren zespołu stadionowego:• Wejście (a) (VIP i SUPER VIP): dojazd samochodowy i dojście piesze w północno-wschodnim narożniku terenu. Parking zlokalizowano po stronie lewej od wejścia. Z parkingu VIP i SUPER VIP maja możliwość wyboru drogi – dostęp do siedzeń na niższej trybunie, w strefie środkowej z doskonałym widokiem na boisko. SUPER VIP mają również możliwość podjazdu bezpośredniego pod wejście do nowego budynku i dostęp do górnej trybuny honorowej, rezerwowanej wyłącznie dla tej grupy.• Wejście (b) Personel mediów: dostęp pieszy i samochodowy znajduje się poniżej wejścia dla SUPER VIP z bezpośrednim powiązaniem z parkingiem. Z parkingu prowadzi oddzielne przejście do budynku.• Wejście (f) gracze i personel sportowy: dostęp samochodowy, specjalnie dla autobusów zespołów Gospodarzy i Gości, od strony południowo-wschodniej nad byłym obszarem kąpieliska, blisko budynku szatniowego. Stąd gracze i sędziowie mają dostęp do przebieralni wydzieloną i ogrodzoną ścieżką.• Wejście (g) publiczność, rodziny (dostęp samochodowy): w południowo-wschodnim narożniku, w miejscu rozebranego wcześniej kompleksu basenowego, zaprojektowano parking dla publiczności. W III etapie rozbudowy stadionu w tym właśnie miejscu proponuje się budowę parkingu wielopoziomowego, wykorzystując dogodne położenie i dostępność komunikacyjną.• Wejście 5 publiczność (dostęp pieszy): zachowano istniejące dwa dojścia wzdłuż południowej strony działki, dodano także wejście od strony nowego parkingu we wschodniej części, jako główne dojście dla publiczności.• Wejście(r) dla Klubu i dla osób niepełnosprawnych (dostęp samochodowy): w północno-zachodnim narożniku terenu, z dostępem z ul. Karłowicza zlokalizowano specjalny dostęp do parkingu, gdzie znajdują się miejsca dla niepełnosprawnych widzów. Dla personelu Klubu pozostawiono istniejące wejście w narożniku północno-zachodnim. Wejście będzie czynne zarówno podczas rozgrywek, jak i w czasie pomiędzy nimi.Dzięki takiemu rozwiązaniu umożliwione zostało rozdzielenie grup poszczególnych rodzajów użytkowników w ich drodze na stadion i ze stadionu. WEJŚCIA NA TEREN STADIONUPo wejściu na teren zespołu stadionowego każda grupa powinna udać się na stadion do swojego sektora oznaczonymi dojściami i przez wyznaczone bramy wejściowe. Użyto standardowych wskaźników UP (unit of passage) dla 250 osób, zgodnie z normą: 1UP =90cm = 250 osób; 2UP=140 cm=500 osób; 3UP=3x60cm=180cm=750 osób; 4UP=4x60cm=240=1000 osóbZgodnie z tą kalkulacją zaprojektowano dojścia i drogi ewakuacji. Zachowano zasadniczy podział na sekcje i sektory, jaki obowiązuje obecnie:Sekcja 01 (sektory 01 do 09) – ogólna publicznośćSekcja 02 (sektory 10 do 14)- kibice KlubuSekcja 03 (sektory 15 do 18) – rodzinySekcja 04 (sektory 19 do 22) – VIPySekcja 05 (sektory 19 do 22 częściowo) prasa, media (siedziska ze stolikami)Sekcja 06 (sektory 23 do 24) – gościeSekcja 07 (Trybuna Honorowa) SUPER VIPGoście VIP wchodzą do nowej trybuny północnej z dwóch stron budynku, bezpośrednio do ich siedzeń ulokowanych w sektorach 19-22. Goście SUPER VIP wchodzą do budynku głównym wejściem w parterze, a następnie schodami lub windą na I piętro do loży SUPER VIP. Stad mają bezpośredni dostęp do siedzisk na honorowej trybunie zewnętrznej. Dwa skyboxy zostały zlokalizowane po obu stronach Foyer dlaSUPER VIP i mają bezpośrednie połączenie z zewnętrznymi siedziskami na trybunie.Personel prasowy i TV powinien wchodzić do budynku trybuny północnej od wschodniej strony względem wejścia VIP, z bezpośrednim dostępem do pomieszczeń studyjnych mediów. Zarówno Hall Mediów jak i sala konferencyjna zostały zlokalizowane na tym samym piętrze, podobnie jak panoramiczne boxy dla mediów z widokiem na płytę boiska. Dziennikarze mogą zajmować siedziska zewnętrzne ze stolikami (100 miejsc).Piłkarze i Personel Sportowy wchodzą na boisko przez istn. tunel, po przebraniu się w budynku szatniowym.Widzowie mogą poruszać się swobodnie w okalającej stadion przestrzeni swojego sektora, gdzie zlokalizowano stanowiska sanitarne i gastronomiczne, aby następnie udać się na swoje miejsce na trybunach.NOWA TRYBUNA PÓŁNOCNAUważa się za uzasadnione zapisane w Warunkach Konkursu zadanie przesunięcia trybuny północnej równolegle do linii boiska. Dzięki temu, a także dzięki nowym, powiększonym i zadaszonym trybunom z nowoczesnymi siedziskami, nowemu budynkowi dla VIP-ów, mediów i Klubu nastąpi niezwykła poprawa oglądalności wydarzeń na boisku i podwyższenie jakości usług stadionowych. Decyzja ta wiąże się z koniecznością demontażu istniejących budynków obsługi zespołu stadionowego i budynku Klubu „MKS Pogoń Szczecin”.Dla zachowania jednorodności geometrycznej i wizualnej Stadionu, nową Trybunę Północną zaprojektowano jako kontynuację istniejących trybun stadionowych z podestami pośrednimi i układem rzędów siedzisk o identycznej geometrii przekroju, wysokościach poszczególnych podestów i nachyleniu.NOWA TRYBUNA DLA SUPERVIP-ÓW I MEDIÓWW środkowej części nowej Trybuny Północnej, o najlepszej widoczności boiska, wstawiony został budynek wielofunkcyjny z pomieszczeniami dla SUPER VIP-ów i mediów, o prostej architekturze modernistycznej, nawiązującej do zabudowań Zespołu Stadionowego i Basenu Pogoni. W układzie funkcjonalnym budynku zastosowano schematy funkcji budynku istniejącego obecnie, a więc umieszczając program mediów i monitoringu na poziomie parteru budynku, a pomieszczenia SUPER VIP-ów na I piętrze. Zaprojektowano trybunę dla mediów o szerokości podestów 160 cm ze stolikami oraz trybunę dla SUPER VIP-ów o szerokości 100cm (zgodnie z zaleceniami UEFA), zapewniając najkorzystniejszą widoczność boiska. Trybuna SUPER VIP-ów została umieszczona ponad siedziskami mediów, w postaci 4 rzędów siedzisk zewnętrznych o najlepszych parametrach widoczności boiska. Wewnętrzny program strefy Mediów i SUPER VIP-ów został zaprojektowany rygorystycznie według programu określonego w Warunkach Konkursowych, z zapewnieniem widoczności boiska głównego z pomieszczeń sky boxów, panoramicznych studio TV, monitoringu i pomieszczeń ochrony.BUDYNEK BIUROWYZaproponowano by połączyć budynek biurowy Klubu „MKS Pogoń Szczecin”z budynkiem dlaSUPER VIP-ów i mediów znajdującym się w linii nowej Trybuny Północnej. Taka decyzja przyczyni się do ograniczenia kosztów, uniknięcia rozproszenia funkcji i umożliwi budowę budynku biurowego już w I fazie realizacji. Jest również możliwe zrealizowanie tego elementu programu później, bez istotnych konsekwencji negatywnych. Nowy obiekt będzie zapewniał wystarczającą prywatność względem obiektu stadionowego, dzieląc jednocześnie ze Stadionem jego życie poprzez wspaniałe widoki na płytę boiska i poprzez bliskość sportowych wydarzeń. ZADASZENIE TRYBUNGłównym założeniem ideowym zadaszenia trybun Stadionu jest uzyskanie jednorodnej formy architektonicznej unifikującej i jednoczącej całe założenie stadionowe. Od tego momentu zadaszenie stadionu będzie jego wizerunkiem, emblematem, formą morfologiczną, która musi przekonywać zarówno pod względem estetycznym, jak i funkcjonalnym. Zadaszenie trybun powinno uzyskać formę prostą, z eleganckim lekkim rozwiązaniem konstrukcyjnym, aby obniżyć zarówno koszty realizacji, jak i przyszłego użytkowania. Nowe zadaszenie przykryje całość trybun stadionowych o kształcie litery U, skrywając pod swym dachem budynek SUPER VIP-ów i mediów oraz budynek administracyjny. W rytmie elementów konstrukcji zadaszenia rozmieszczone zostaną obiekty usługowe i sanitarne oraz zespoły wejściowe. Konstrukcja zadaszenia trybun będzie konstrukcją mieszaną stalowo-żelbetową z pokryciem dachu panelami typu „sandwich” i w części koronnej z przeźroczystych płyt poliwęglanowych, jak to przedstawiono na rysunkach.KONSTRUKCJA ZADASZENIA TRYBUNZ uwagi na istotne znaczenie i koszt zadaszenia trybun, zaproponowano rozwiązanie konstrukcyjne wariantowe. Przyjęto następujące założenia konstrukcyjne:1) Należy przewidzieć podział konstrukcji na dylatacje;2) Obciążenia przyjęte do obliczeń:a. ciężar własny konstrukcjib. warstwy wykończeniowe 50kg/m2c. instalacje podwieszone 50kg/m2d. śnieg 100kg/m2e. siła wiatru w tej koncepcyjnej fazie obliczeń została pominięta.Opracowano 3 warianty konstrukcyjne, które będą przedmiotem analizy realizacyjno-ekonomicznej na etapie przygotowania dokumentacji technicznej. Wszystkie koncepcje konstrukcyjne odnoszą się do koncepcji architektonicznej ukształtowania zadaszenia i trybun przedstawionej w pracy konkursowej.WARIANT I: stalowo – żelbetowy. Część stalową stanowi blachownica o zmiennej wysokości od 0,8m do 2,5m i szerokość półek do 1,0m. Blachownica wspornikowa o wysięgu ok. 27,5m mocowana jest do żelbetowego bloku stanowiącego częściową przeciwwagę dla blachownicy i wspornikowego zadaszenia. Dźwigar stalowy stanowi jednocześnie podparcie dla kratowych płatwi stalowych o wysokości min 70cm i długości od 12,5 do 15,5m w zależności od lokalizacji. Blachownica mocowana jest do bloku betonowego za pomocą połączenia doczołowego bezpośrednio do nagwintowanych prętów wchodzących po dużej średnicy gięcia do słupa 100x180cm. Słup o kształcie zbliżonym do elipsy. Połączenie za pomocą śrub M30. Moment zginający blachownicę wynosi ok. 11,5 tys. kNm z czego ok. 6500 kNm jest przekazana bezpośrednio na słup. Pozostała część momentu równoważona jest przez dźwigar żelbetowy zgodnie z rysunkiem. Ugięcie całkowite dźwigara z uwzględnieniem wszystkich obciążeń wymienionych wyżej wynosi ok. 17cm przy liczeniu płaskiego stanu naprężenia. Podczas modelowania przestrzennego spodziewać się należy znacznie mniejszych ugięć. Przewiduje się wykonanie podniesienia wykonawczego o wartości ugięcia od ciężaru własnego oraz połowy warstw wykończeniowych. Zbrojenie słupa wynosi ok. 80cm. Zbrojenie dźwigara żelbetowego - znikome.WARIANT II: całkowicie stalowy. Konstrukcję zadaszenia stanowi kratownica stalowa o zmiennej wysokości h=0-300cm złożona z profili walcowanych jak i blachownicowych. Utwierdzenie zrealizowane poprzez parę sił (siła dociskająca na słupie min. F50cm oraz siła wyrywająca na końcu „krótszego wspornika”) zapewnia geometryczną niezmienność układu. W tym wariancie wpływ momentów zginających na słup żelbetowy jest nieznaczny. Kotwienie pręta wyrywanego z gruntu można zrealizować poprzez wykonanie pala pracującego na wyciąganie lub poprzez wykonanie bloku oporowego z betonu. Reakcja wyrywająca wynosi ok. N=500kN co daje V=20m3 betonu bloku oporowego (bez uwzględniania współczynników zmniejszających). Reakcja na słup f50 rzędu 1500kN. Ugięcie całkowite kratownicy wynosi ok. 25cm. Przewiduje się wykonanie podniesienia wykonawczego rzędu 10cm. Dodatkowo przewiduje się, że po wykonaniu modelu 3D wartości ugięć będą mniejsze ze względu współpracę całej konstrukcji stalowej.WARIANT III: stalowo –betonowy. Polega na wykonaniu kratownicy przestrzennej o przekroju trójkąta 3x3m (pas górny pojedynczy, pas dolny podwójny), która stanowi alternatywę dla zdwojonych dźwigarów blachownicowych w rozstawie 3,0m. Pasy dolne kratownic oparte na 2 słupach żelbetowych. Pas górny znajdujący się w połowie odległości pomiędzy słupami żelbetowymi zakotwiczony w belce utworzonej pomiędzy słupami. Dźwigar kratowy byłby zbieżny z wymiarem 80cm na końcu. ZESTAWIENIE POWIERZCHNINowy Stadion będzie miał pojemność 19375 miejsc na widowni. Podjęta została decyzja o nie wprowadzaniu zmian w I FAZIE realizacji w ilości istniejących siedzisk w sektorach, które nie będą rozbierane. W kolejnych fazach możliwa będzie wymiana istniejących siedzisk na siedziska składane. Nowe trybuny będą wyposażone w nowe składane siedziska rozmieszczone w module 50 cm.POMIESZCZENIA USŁUGOWEZgodnie z wymaganiami programu Konkursu, zaprojektowano nowe pawilony dla przystadionowych usług dodatkowych. Pawilony będą zlokalizowane wzdłuż obejścia pieszego w odpowiednich sektorach. W miejscu gdzie teren się obniża, pomieszczenia usług dodatkowych będą umieszczone pod nowymi trybunami.TOALETY PUBLICZNEToalety damskie i męskie będą umieszczone w modularnych pawilonach umieszczonych pod zadaszeniem stadionu. Są zaprojektowane w prosty sposób, elastyczny, pozwalający na adaptację dla odpowiedniej ilości toalet lecz o odpornej konstrukcji. Zaproponowano prefabrykowane moduły żelbetowe ze stalową konstrukcją zadaszenia, zgodnie z załączonym rysunkiem.POMIESZCZENIA TECHNICZNEWiększość pomieszczeń technicznych została zlokalizowana poniżej Trybuny Północnej. Dotyczy to również warsztatu, garażu i szatni personelu. To rozwiązanie będzie wykorzystywać różnicę terenową z korzyścią dla kosztów inwestycji.