Rozbudowa Teatru Letniego w Szczecinie

Autorzy projektu
Firmy
Lokalizacja
Szczecin ( Juliana Fałata 2 )

PARK KASPROWICZA, tworzący z JASNYMI BŁONIAMI zielony salon miasta, jest ulubionym, wręcz kochanym przez Szczecinian miejscem spacerów, spotkań, randek, wypraw rowerowych. Nanizane na główną oś miejsca szczególne: fontanny przy Urzędzie Miejskim, zielone pola Jasnych Błoni otoczone alejami platanów, pomniki: Papieża Jana Pawła II i Czynu Polaków, kawiarenki, Rusałka, w końcu Teatr Letni, a dalej Różanka, Arkonka i Puszcza Wkrzańska – tworzą charakterystyczny i niepowtarzalny ciąg doznań. Teatr Letni jest wśród nich miejscem z wielkim potencjałem, nie do końca wykorzystanym. Świetne założenie zespołu pod wodzą architekta Zbigniewa Abrahamowicza, wciąż świeże w zasadniczych gestach projektowych, ze śmiało zarysowanymi jego najważniejszymi elementami potrzebuje dostosowania do współczesnych potrzeb – tak funkcjonalnych, jak i estetycznych. Wprowadzone ogrodzenie obcesowo przecinające park, zdekapitalizowana widownia ze skromnym zadaszeniem, brak pomieszczeń pozwalających na pełne spectrum spektakli, zaplecze Teatru od strony Rusałki nie zachęcające do zapuszczania się w ten rejon parku, mimo piękna  krajobrazowego tego miejsca – wołają o zmiany. Intencją projektu są zmiany szanujące i wydobywające piękno miejsca z zachowaniem swobodnych widoków w relacji Teatr - Park, honorujące zamierzenie pierwotne, jednocześnie doprowadzające do pełnej, niekonfliktowej funkcjonalności Teatru z maksymalnie swobodnym dostępem do Parku i otoczenia Teatru, również w czasie imprez biletowanych.

 

POTRZEBY / DECYZJE / METODY

 • likwidacja niedostępności obszaru wokół Teatru / ograniczenie strefy niedostępnej dla spacerowiczów w czasie imprez biletowanych do ścisłego obszaru Teatru / wyłączenie ze strefy biletowania alei Fałata_umożliwienie swobodnego korzystania z przestrzeni wokół Teatru_umożliwienie swobodnego przejścia między Teatrem a Rusałką, również w czasie imprez biletowanych / likwidacja istniejącego ogrodzenia (płot stalowy)_realizacja dynamicznego ogrodzenia między koroną widowni a aleją Fałata, nie przesłaniającego widoku na Teatr i Park - na czas imprez biletowanych elementy ogrodzenia zmieniają położenie o 90 st. i rozciągają się (kaseta w kasecie; napęd elektryczny sterowany centralnie), tworząc pełną barierę wizualną _wygradzające i ograniczające wgląd na scenę elementy stałych pionowych „żaluzji” zamontowane na istniejących murkach (pierwotnego założenia) wokół widowni, uzupełnione nasadzeniami ograniczającymi wgląd na scenę_realizacja półtransparentnej ściany kurtynowej obejmującej zewnętrzne zaplecze Teatru, umożliwiającej wydzielenie i ograniczenie strefy obsługi imprez do bezpośredniego sąsiedztwa budynku Teatru, lecz nie zasłaniającej widoku z widowni na park za Teatrem
 • pomieszczenia obsługujące spektakle oraz foyer / realizacja pomieszczeń : reżyserki, projektorowni kina, studia nagrań, strefy VIP, małej gastronomii oraz technicznych i sanitarnych w koronie widowni / likwidacja najwyższych 5 rzędów widowni i realizacja w ich miejsce w.wym. pomieszczeń_ lokalizacja tarasu-foyer na ich dachu, z dostępem dla osób na wózkach
 • ochrona przed opadami dojść i obrzeża sceny / realizacja harmonizującego z formą Teatru zadaszenia tego rejonu / nowe zadaszenie w miejsce istniejących, niedostosowanych do formy pierwotnego projektu w jednolitej, transparentnej formie
 • poprawienie widoczności sceny z widowni / zmiana kąta widzenia / podniesienie sceny
 • modernizacja widowni / wymiana siedzisk i posadzki / wykonanie nowych siedzisk i posadzki , nawiązujących do pierwotnego założenia, powierzchnia widowni dająca wrażenie sfalowania _całość wykonana w jednolitym materiale (drewno preparowane lub kompozytowe)
 • optymalizacja zadaszenia widowni / realizacja zadaszenia obejmującego większą część widowni / wymiana zużytej technicznie membrany istniejącego zadaszenia na analogiczną, z zachowaniem konstrukcji nośnej, z korektą kształtu, mającą na celu ochronę przed deszczem fragmentów sceny przy łuku żelbetowym_wykonanie dodatkowego stałego zadaszenia obejmującego niemal całą pozostałą część widowni (poza asymetrycznie umiejscowionymi sektorami bocznymi), w formie i technologii kontynuujących obecne zadaszenie _pozostawienie szczeliny między zadaszeniami dla zachowania widoku z al. Fałata na koronę masywu parku za Teatrem_nowe zadaszenie półtransparentne, na własnej konstrukcji linowej zamocowanej na żelbetowym łuku i dodatkowych słupach odciągów
 • uruchomienie fontann i kaskad wodnych
 • przemodelowanie alei Fałata „współbrzmiące” z Teatrem / przebudowa alei na odcinku przyległym do Teatru / wymiana i przemodelowanie nawierzchni_wykonanie siedzisk_realizacja ściany parawanowej w południowej pierzei alei
 • modernizacja ścieżek parkowych / wymiana i przemodelowanie tras i nawierzchni / realizacja gładkich współczesnych nawierzchni
 • uatrakcyjnienie przejścia między Teatrem Letnim a Rusałką / realizacja tarasu nad Rusałką / poszerzenie przejścia między projektowaną ścianą kurtynową a Rusałką z nadwieszeniem nad wodą_realizacja na tarasie nad wodą pawilonu kawiarenki z wypożyczalnią łódek_niekolizyjne z przejściem za Teatrem umiejscowienie kawiarni z malowniczym widokiem na Rusałkę (niezależna technicznie inwestycja)
 • udrożnienie dojazdu technicznego od ul. Słowackiego / przemodelowanie dojazdu / powiększenie łuku drogi dojazdowej do parkingu_wykonanie ruchomej bariery dla samochodów na wjeździe od ul. Słowackiego w formie wysuwanych z posadzki słupków_dostęp tylko awaryjny oraz dla obsługi Teatru i osób niepełnosprawnych
 • niezakłócony widok z al. Fałata na Teatr i Park / zakaz lokalizacji kubatur po stronie Teatru_  lokalizacja kas biletowych i innych funkcji w południowej pierzei alei_ujednolicenie jej formy poprzez realizację półtransparentnego parawanu na jej południowej granicy, z otworami na „podłączenie” innych funkcji (kubatur) – obecnych i projektowanych ( architektura tła, kontrola widoków )
 • umożliwienie komfortowego dostępu do teatru osobom na wózkach inwalidzkich / dojazd do widowni w 3 poziomach: górnym - od al. Fałata, pośrednim – ścieżką od ciągu spacerowego wzdłuż Rusałki, dolnym – poprzez wjazd od ul. Słowackiego i dojazd pod scenę / wyrównanie poziomu korony Teatru (dojście i foyer) z aleją Fałata na wysokości osi symetrii Teatru – dostęp do miejsc z doskonałą widocznością na tarasie foyer / likwidacja barier architektonicznych (krawężników, nierówności) na ścieżce wiodącej do poziomu pośredniego przejścia widowni _ likwidacja niedostępności od ul. Słowackiego, z możliwością dojazdu samochodem z boku Teatru (od strony parkingów dla obsługi Teatru)