Budynek kliniczno-dydaktyczno-badawczego PUM w Szczecinie

Autorzy projektu
Aleksander Mirek
Miłosz Sanetra
Bartosz Śliwa
Radosław Pietrzak
Monika Stadnik
Lucyna Serafin - Farah
Firmy
Zespół Projektowo-Inwestycyjny Kontrapunkt V-projekt Aleksander Mirek
Lokalizacja

Wyróżnienie honorowe, niepieniężne, przyznano za niezwykle śmiałe i oryginalne wpisanie projektowanego obiektu w całości w nieckę obniżenia terenu, świadomie rezygnując z lokalizowania obiektów kubaturowych wyniesionych powyżej terenu od strony ul. Unii Lubelskiej. Interesujący pomysł nie został jednak poparty rozwiązaniami niebudzącymi licznych wątpliwości wobec ich schematyczności i zbyt ogólnego potraktowania, a także w konsekwencji - co do możliwości ich realizacji.