Dlaczego Sarp ?

 

ADRES

MARIACKA 10
70-551 SZCZECIN

KONTAKT

tel. 00 48 91 4339181
kom. 665 66 99 75
e-mail: szczecin@sarp.org.pl

NUMER KONTA

PeKaO SA I/Oddział Szczecin

06 1240 3813 1111 0000 4375 6562

NIP 8511015805

SEKRETARIAT

tel. 00 48 91 433 91 81
kom. 665 66 99 75

BIURO SARP SZCZECIN CZYNNE:
poniedziałek i środa godz.16-19

 

Wiele osób należących do SARP-u i tych spoza Stowarzyszenia zastanawia się, co może im dać SARP. To pytanie jest zawsze obecne we wszelkich relacjach z innymi osobami, gdy robimy bilans tego co zyskujemy we wzajemnych kontaktach i co tracimy pomagając innym. Oto parę odpowiedzi na pytanie dlaczego warto należeć do tej organizacji.

Po pierwsze, bo jako jedno środowisko chcemy być razem.
Organizacja architektów istnieje w Polsce od ponad 130 lat. Wszyscy liczący się w Polsce architekci są członkami tej organizacji i tam możemy ich spotkać. Te spotkania są ważne, bo odbywają się na płaszczyźnie koleżeńskiej. Można rozmawiać i spierać się, a to daje dobrą płaszczyznę wymiany myśli, znajomości swojej twórczości i siebie. Nie ma innej organizacji  w Polsce, gdzie młodzi, średni i starzy rozmawiają ze sobą swobodnie o architekturze.

Po drugie, bo uważamy, że architektura jest ważna.
Wszyscy chcemy, żeby architektura była obecna w mediach, wystawach i literaturze. Działania każdego z nas z osobna, nie dają rezultatu. Musimy je wspierać wszyscy, żeby być usłyszanym. Demokratyczna struktura SARP-u powoduje, że prezentujemy różne  poglądy. Zarządy SARP i prezesi mają je prezentować, a nie je formułować. Powoduje to pozorną sprzeczność; metropolitalni, prowincjonalni, kobiety, nauczyciele mogą mieć różne poglądy na sprawę ale wszystkim chodzi o to samo. O istotną pozycję architektury w Polsce. Dlatego kontrowersje i sprzeczności w naszych poglądach mają nas wzmacniać, a nie osłabiać.

Po trzecie, bo popieramy indywidualne pomysły i szukamy dla nich wsparcia innych.
SARP podlega silnej ewolucji i wciąż poszukuje nowych obszarów swego działania. Jest otwarty na świeże pomysły młodszych pokoleń i nowych ludzi. Ktokolwiek, kto ma pomysł  może go zgłosić i uzyskać wsparcie innych. Jeżeli jesteśmy projektantami, to projektujemy przyszłość i musimy się odwoływać do tych, którzy tę przyszłość rozumieją. Jest to niepowtarzalna szansa dla osób z inicjatywą, aby skorzystać z oferty istniejącej organizacji, która chce ich poprzeć.

Po czwarte, bo chcemy dialogu z innymi.
SARP organizuje wiele konkursów rocznie. Otwartych, w miarę możliwości dla wszystkich i nie ograniczanych do członków Stowarzyszenia. Wszędzie, gdzie to możliwe walczymy o zdjęcie ograniczeń terytorialnych, ograniczeń w
zakresie posiadanych uprawnień albo doświadczenia. Konkursy są polem do wymiany informacji, a dyskusja pokonkursowa powinna być równie twórcza jak sama praca. Jeżeli chcemy organizować konkursy to nie ograniczajmy się tylko do uczestnictwa w nich lecz próbujmy je inicjować, przeprowadzać i dobrze rozstrzygać. Konkursy nie powstają z niczego, lecz z inicjatywy naszych kolegów i na skutek nacisku Stowarzyszenia na inwestorów i instytucje, by je organizować. Tylko powszechna akceptacja i potrzeby i sposobu działania oraz wsparcie wszystkich kolegów może doprowadzić do sukcesów takiej idei.
 

Po piąte, bo SARP to nobilitacja i prestiż. By dostąpić tego zaszczytu, potrzebna jest rekomendacja znakomitych kolegów w zawodzie. Jak kiedyś powiedział prof. Gurawski: - „praca w SARP to absolutne wyróżnienie i poczucie więzi, oraz aprobaty kolegów (…)  a wszystko po to, by dbać o dobrą architekturę, przestrzeń, promować talenty, bez względu na wiek, płeć, przynależność i zapewnić godne życie w wolnym zawodzie.”  Członkowstwo w SARP jest dobrowolne . Jedynie uprawianie zawodu architekta związane jest z obowiązkiem przynależności do Izby Architektów . Ale pasja do architektury to znacznie więcej niż tylko uprawianie zawodu .

Oto pięć powodów, dla których warto być z nami.

Co daje SARP ?
 

Nie wnikając w poważny tekst wszystkich podstawowych dokumentów SARP (Statut, Regulaminy itp.) pokrótce parę słów wyjaśnienia dla niewtajemniczonych, co SARP robi, (nie: daje):

1. SARP reprezentuje środowisko architektoniczne na zewnątrz. Dotyczy to kontaktu np. z władzami państwa, samorządami miast, dzielnic, itd.

2. Konsultuje w imieniu architektów wszystkie zmiany legislacyjne - np. Prawo Budowlane, Ustawę o Ochronie Zabytków, Ustawę o Zagospodarowaniu Przestrzennym itd. To żmudna i niewdzięczna robota - pamiętając o tym, że nie jesteśmy prawnikami i często sam tekst jest trudny do przebrnięcia.

3. Pomaga członkom w konfliktach z inwestorami, władzami itp. - często występując w ich imieniu - czasem nawet w sądach.

4. Chroni, a często walczy o tzw. "spuściznę kulturową" czyli np. o wybudowane po wojnie budynki o wielkiej wartości, a nie będące zabytkami.

5. Chroni prawa autorskie członków.

6. Organizuje lub współorganizuje konkursy architektoniczne i urbanistyczne, m. in. współtworząc lub opiniując regulaminy konkursów.

7. Stara się pomagać i bronić laureatów konkursów przed "zakusami" niektórych inwestorów lub/i Urzędów.8. Zabiera głos w dyskusjach w prasie, tv, radiu itp. Także na szeroko pojętym polu internetu.

9. Popiera wszelkie „oddolne” inicjatywy osób i organizacji związanych z architekturą.

10. Zbiera składki, które przeznaczone są na potrzeby własne, na pomoc charytatywną członkom SARPu (wiek, bieda, choroba - chyba nie trzeba wyjaśniać).

11. W corocznej rywalizacji przyznaje Nagrody za najlepsze zrealizowane obiekty, a raz w roku największe stowarzyszeniowe wyróżnienie, jakim jest Honorowa Nagroda SARP za całokształt twórczości architektonicznej.

12. Wydaje własne, profesjonalne czasopismo „ARCH”, które jest wizytówką Stowarzyszenia i w którym swój wkład może mieć każdy członek SARP.

 

To niepełna lista określająca działalność SARPu.
A najważniejsze to – działanie RAZEM, tam gdzie ważne jest dobro architektury i wszystkich uprawiających ten piękny, acz trudny zawód

 

Pobierz deklarację członkowską SARP tutaj