DOROCZNA NAGRODA SARP "DYPLOM ROKU" im. ZBYSZKA ZAWISTOWSKIEGO

20 / 03 / 2013
data wydarzenia
25 April 2013

Koleżanki i Koledzy - zapraszamy szczeciński finał eliminacji do nagrody SARP im. Zbyszka Zawistowskiego Dyplom Roku.

25 marca, w najbliższy poniedziałek, zapraszamy na prezentację najlepszych prac magisterskich opracowanych przez studentów kierunku architektura i urbanistyka na Wydziale Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (ZUT), które biorą udział w eliminacjach do finałów ogólnopolskiego konkursu o doroczną nagrodę SARP im. Zbyszka Zawistowskiego "DYPLOM ROKU 2013”.

Ogólnopolski konkurs SARP na DYPLOM ROKU ma wieloletnią tradycję oraz wyjątkowo prestiżowy charakter. Jest organizowany corocznie od 1964 roku. Celem jest wybór najlepszej pracy dyplomowej magisterskiej w Polsce z dziedziny projektowania architektonicznego i urbanistycznego za miniony rok. Do etapu finałowego w Warszawie nadsyłane są projekty absolwentów 11 uczelni, które prowadzą odpowiednie kierunki kształcenia.

W Galerii będzie przestawionych 8 projektów, zakwalifikowanych do udziału w eliminacjach. Autorzy zaprezentują prace podczas wernisażu. Połączone jury ZUT / SARP wyłoni troje zwycięzców, którzy uzyskają nominację do finału konkursu im. Zawistowskiego. Rozstrzygnięcie nastąpi jeszcze podczas wernisażu. Zostaną także wskazane nominacje do innych, tematycznych konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych (m.in. do polsko-niemieckiego konkursu BDA-SARP im. Waltera Henna) oraz przyznana zostanie nagroda specjalna Zarządu Oddziału SARP Szczecin, im. Prof. Leszka T. Dąbrowskiego.

Wystawa towarzysząca eliminacjom jest ważnym wydarzeniem akademickim, realizowanym po raz pierwszy w nowej formule. Jest bez wątpienia również formą prezentacji współczesnej myśli architektonicznej oraz nowatorskich pomysłów dotyczących naszego miasta. Większość projektów jest zlokalizowanych w Szczecinie. Prace są przygotowane na wysokim poziomie merytorycznym. Formuła dyplomu pozwala na projektowanie śmiałych wizji architektonicznych, które mogą być inspirujące. Wystawa może być więc dobrym pretekstem do dyskusji o kształtowaniu przestrzeni Szczecina. Projekty zakwalifikowane do eliminacji można zobaczyć na stronie internetowej wystawy.

Eliminacje i wystawa zorganizowana jest dzięki współpracy Uczelni (ZUT) ze szczecińskim oddziałem Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP i wsparciu organizacyjnym Galerii Forma.

Zapraszamy serdecznie na wernisaż wystawy
PONIEDZIAŁEK | 25 MARCA | GODZ. 18.00
Galeria Architektów Forma, ZUT/WBiA ul. Żołnierska 50,
71-210 Szczecin
Czas ekspozycji: 26|03|2013 - 07|04|2013
Wstęp wolny -- na wystawę i na wernisaż

11/03
2013

INAUGURACJA FUNDACJI im. STEFANA KURYŁOWICZA

W imieniu Rady Fundacji im Stefana Kuryłowicza serdecznie zapraszamy do zapoznania się z podjętą przez nas inicjatywą przyznawania nagród w drodze organizowania konkursów.
30/03
2013

FORUM "SZCZECIN PRZYJAZNY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM"

Zapraszamy na Forum "Szczecin przyjazny osobom niepełnosprawnym"