IX konferencja: Między ortodoksją a kreacją. Dialog konserwatorsko-architektoniczny.

7 / 09 / 2017
data wydarzenia
18 October 2017

Informujemy, że w dniach 18-19 października 2017 roku odbędzie się IX konferencja „Między ortodoksją a kreacją. Dialog konserwatorsko-architektoniczny”, organizowana cyklicznie przez Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie wraz ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich SARP i Stowarzyszeniem Konserwatorów Zabytków. Tytuł tegorocznej edycji konferencji brzmi: Polityka miejska, praktyka konserwatorska a partycypacja społeczna.

W gronie architektów, inwestorów i deweloperów, jak również przedstawicieli służb konserwatorskich administracji rządowej i samorządowej podjęta zostanie problematyka partycypacji społecznej i polityki miejskiej jako ostatecznych gwarantów sukcesu i trwałości działań związanych z ochroną i zarządzaniem zabytkowymi zespołami architektonicznymi i układami urbanistycznymi. Szczegółowe informacje w galerii.

Podobnie jak w latach ubiegłych, udział w konferencji wraz z posiłkami jest bezpłatny. Obrady odbędą się w sali konferencyjno-kinowej Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie przy ul. Kredytowej 1. Zgłoszenia należy nadsyłać mailowo na adres: beata.mularska@ethnomuseum.pl do 10 października br. W razie wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie.

BEATA MULARSKA: tel. (22) 827 76 41 do 46 wew. 231

5/09
2017

Andrzej Foryś laureatem Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin

Z radością informujemy, że długoletni członek naszego Stowarzyszenia, architekt i artysta, pan Andrzej Foryś został laureatem Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin 2017. Serdecznie gratulujemy!
13/09
2017

Konkurs fotograficzny „Architectural Photography Award 2017”

Zbliża się termin nadsyłania prac na konkurs fotograficzny, organizowany przez Stowarzyszenie Architektów Węgierskich  „Architectural Photography Award 2017”. Prace można składać do dnia 25.09.2017 r.