Konferencja Naukowa pt. "Uchwała krajobrazowa - aspekty prawne"

1 / 09 / 2017
data wydarzenia
08 September 2017

Informujemy, że 8 września 2017 r. (piątek) o godz. 10:00 w Technoparku Pomerania przy ul. Cyfrowej 4 w Szczecinie odbędzie się Konferencja Naukowa pt." Uchwała
krajobrazowa - aspekty prawne"

Zakres przedmiotowy Konferencji obejmuje wszelkie aspekty prawne związane z przygotowaniem, uchwalaniem oraz skutkami obowiązywania tzw. uchwały krajobrazowej, której podstawę ustawową stanowi art. 37a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Poruszone zostaną również tematy dotyczące aspektów prawnoporównawczych z innymi instytucjami prawa administracyjnego, w tym planami miejscowymi oraz przepisami innych gałęzi prawa, w tym w związku z kwestią ochrony praw nabytych i ewentualnymi podstawami roszczeń odszkodowawczych.

 

29/08
2017

Konkurs dla Młodych Architektów

Ruszyła rejestracja do V edycji Konkursu dla Młodych Architektów, który jest realizowany w ramach projektu "Promujemy Polską Architekturę" i "Builder For The Young Achitects".
5/09
2017

Andrzej Foryś laureatem Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin

Z radością informujemy, że długoletni członek naszego Stowarzyszenia, architekt i artysta, pan Andrzej Foryś został laureatem Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin 2017. Serdecznie gratulujemy!