KONKURS ARCHITEKTONICZNY W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH 2017

10 / 04 / 2017
data wydarzenia
10 April 2017
SEMINARIUM STOWARZYSZENIA ARCHITEKTÓW POLSKICH

Szanowni Koleżanki i Koledzy,

 

Stowarzyszenie Architektów Polskich rozpoczyna cykl szkoleń adresowanych przede wszystkim do Członków SARP - Sędziów Konkursowych SARP, kandydatów na Sędziów Konkursowych SARP, sekretarzy organizacyjnych konkursów, organizatorów konkursów. Jednak również zależy nam na udziale w Seminarium przedstawicieli Zamawiających Publicznych, szczególnie tych z nich, którym konkurs, a ogólniej wybór architekta w oparciu o kryterium jakości w sektorze publicznym, jest bliski i na nim oraz na współpracy z SARP, organizacją o ponad stuletnim doświadczeniu w przeprowadzaniu i sędziowaniu konkursów, swoje działania na poiu zamówień publicznych na usługi architektoniczne zamierzają oprzeć. Cykl seminariów szkoleniowych to:

- dalsza profesjonalizacja kadr sędziów konkursowych SARP, odpowiadająca na potrzebę obligatoryjności ustawicznego szkolenia,

- dostęp do wiedzy z dziedziny konkursów i zamówień publicznych w odniesieniu do aktualnego stanu prawnego i kontekstu międzynarodowego m.in. w UE,

- doskonalenie praktyki sędziowania w oparciu o dyskusję nad szczególnymi przypadkami - w formule seminarium,

- dyskusja i zbliżanie stanowisk zamawiających i architektów na tle organizacji, przeprowadzania i sędziowania konkursów;

 

Cykl seminariów to przedsięwzięcie, ze względu na ograniczenia natury organizacyjnej, zamierzone na zaledwie kilka (max. 4) wydarzeń w tym roku. Są planowane w różnych miejscach w Polsce, ale z konieczności nie będą mogły być w każdym oddziale SARP.

Apeluję więc, by chętni wzięli pod uwagę, że dojazd do miejsca każdorazowo ogłaszanego jako miejsce seminarium jest wpisany w jego istotę, gdyż może zabraknąć szans by odbyło bliżej.

 

SEMINARIUM STOWARZYSZENIA ARCHITEKTÓW POLSKICH SARP

 

KONKURS ARCHITEKTONICZNY W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH 2017

NOWE WYZWANIA, STARE PROBLEMY

ORGANIZACJA I SĘDZIOWANIE - NAJLEPSZE PRAKTYKI

 

SZCZECIN. 10.04.2017

 

Prelegenci:

Eliza Niewiadomska, prawnik, Ekspert ds. Zamówień Publicznych w ramach Programu Wspierania Reform Ustrojowych Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, Londyn, Doradca SARP d/s Zamówień Publicznych;

Anita Radecka, prawnik, ekspert PZP, Doradca SARP d/s Zamówień Publicznych,  Biuro Konkursów przy ZG SARP;

Jerzy Grochulski, architekt, Członek Rady Międzynarodowej Unii Architektów UIA, Dyrektor Komisji Konkursów UIA, Paryż; pierwszy wiceprezes ZG SARP, d/s wewnętrznych;

Jacek Lenart, architekt, wiceprezes ZG SARP ds. legislacji, Biuro Konkursów przy ZG SARP;

 

 

MIEJSCE:

REGIONALNE CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Jagiellońska 20-21, 70-363 Szczecin

 

TERMIN:

10 kwietnia 2017, g. 10:00 ÷ 15:30

 

PROGRAM:

*aktualny stan prawny, przewidywane zmiany,
*regulaminy konkursów,
*standardy międzynarodowe,
*najczęstsze problemy przy organizacji konkursów,
*najlepsze praktyki w organizacji, przeprowadzaniu i sędziowaniu konkursów, 

Szczegółowy program seminarium będzie dostarczony uczestnikom.

 

ORGANIZATOR:

STOWARZYSZENIE ARCHITEKTÓW POLSKICH SARP ZARZĄD GŁÓWNY,

                                               oraz

                                Oddział Szczeciński SARP.

 

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW :

Oddział Szczeciński STOWARZYSZENIA ARCHITEKTÓW POLSKICH SARP.
MARIACKA 10, 70-551 SZCZECIN, e-mail: szczecin@sarp.org.pl , kom. 665 66 99 75;

sekretariat O/Szczecin: p. Katarzyna Kulas;

 

                                  DECYDUJE TERMIN ZGŁOSZENIA, ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA.

 

NABYWANE KWALIFIKACJE:

Uczestnikom członkom SARP, którzy odbędą szkolenie w trakcie seminarium, a którzy zgłoszą podczas rejestracji chęć potwierdzenia tego faktu, będzie wydany imienny certyfikat.

 

ODPOWIEDZIALNI:

Jacek Lenart, Wiceprezes ZG SARP lenart.studioa4@maqsimum.pl
Marek Orłowski, Prezes Oddział Szczeciński SARP marek.orlowski@os-architekci.pl

31/03
2017

Nagroda SARP Dyplom Roku dla Szczecina

Ogromnie nas cieszy, że Doroczna Nagroda SARP im. Z. Zawistowskiego za Dyplom Roku wędruje do Bartosza Wójcika za pracę Adaptacja doku pływającego PRC-1 na siedzibę teatru eksperymentalnego w Szczecinie.
20/04
2017

Konferencja PLGBC - ZIELONE BUDYNKI W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

Tegoroczna edycja Konferencji PLGBC Dzień Ziemi z Zielonym Budownictwem organizowana jest pod honorowym patronatem SARP o/Szczecin.