Konkurs- KOŁOBRZEG RE: GENERACJA

31 / 05 / 2021
KONKURS URBANISTYCZNO- ARCHITEKTONICZNY
Prezydent Miasta Kołobrzeg ogłasza Konkurs urbanistyczno-architektoniczny realizacyjny na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej pawilonów gastronomiczno-handlowych usytuowanych w strefie „A” ochrony uzdrowiskowej Uzdrowiska Kołobrzeg.
Konkurs jest rekomendowany przez Stowarzyszenie Architektów Polskich (Nr Konkursu rekomendowanego: 010/R/2021).
Celem konkursu jest uzyskanie najlepszego rozwiązania architektoniczno - urbanistycznego dla przedsięwzięcia: projekt pawilonów gastronomiczno - handlowych usytuowanych w strefie A ochrony uzdrowiskowej Uzdrowiska Kołobrzeg. Oczekuje się, że projekt będzie wyróżniał się pod kątem walorów architektonicznych i funkcjonalno - przestrzennych.
W Konkursie przewidziano nagrody pieniężne o łącznej wysokości 55 000 zł brutto. Dodatkowo Uczestnik Konkursu, którego Praca Konkursowa otrzymała I Nagrodę zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu wykonania usługi na podstawie Pracy Konkursowej.
Informacje o Konkursie można znaleźć na stronie Konkursu:
Osoby zainteresowane wzięciem udziału mogą złożyć do 10 czerwca 2021 r. wniosek u udział w Konkursie. Zbieranie Prac Konkursowych będzie trwało do 23 sierpnia 2021 r., do godziny 15:30.
Komunikacja w Konkursie odbywa się wyłącznie przy użyciu środka komunikacji elektronicznej jakim jest PLATFORMA KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ.
Platforma komunikacji elektronicznej dostępna jest pod adresem:
Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!

 

5/05
2021

konkurs SARP nr 1006

konkurs SARP nr 1006 realizacyjny na opracowanie koncepcji rewitalizacji przestrzeni publicznych centrum Izabelina wraz z przebudową Urzędu Gminy oraz budową dwóch obiektów użyteczności publicznej
4/06
2021

Zmarł architekt Jarosław Bondar

Wszystkich nas zdruzgotała wiadomość o śmierci naszego Kolegi JAROSŁAWA BONDARA - Architekta Miasta Szczecin, wieloletniego członka szczecińskiego Oddziału SARP, adiunkta w Katedrze Projektowania Architektonicznego na Wydziale Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Wszystkim, których Ta śmierć dotknęła składamy wyrazy współczucia i kondolencje.