Konkurs - ŁASZTOWNIA – NOWE SERCE MIASTA

1 / 02 / 2017
Przedmiotem konkursu jest wykonanie i zaprezentowanie przez Uczestników koncepcji zagospodarowania obszaru Międzyodrza, w tym terenu Łasztowni w Szczecinie.
 
Konkurs obejmuje:
ZAKRES_1 - projekt koncepcyjny w skali urbanistycznej - właściwej dla Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – skala opracowania 1: 10 000 (lub w skali 1: 5 000) wraz z pokazaniem skutków 2D podjętych decyzji oraz przedstawienie widoku od strony lewobrzeżnej części miasta i rzeki, pokazującego skalę i charakter zabudowy „waterfrontu” w skali 1:1 000 (OBSZAR_1, rozdział VII pkt I ppkt);
ZAKRES_2 - projekt koncepcyjny w skali urbanistycznej - w szczegółowości i formie właściwej dla Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - (skala opracowania 1:2000) wraz z pokazaniem skutków 3D podjętych decyzji w szczegółowości urbanistycznej oraz pokazanie etapowania realizacji zabudowy na rysunku podstawowym bądź w formie osobnych schematów (OBSZAR_2, rozdział VII pkt I ppkt 1);
ZAKRES_3 - projekt koncepcyjny w skali urbanistycznej i architektonicznej - w szczegółowości i formie właściwej dla koncepcji wstępnej urbanistyczno-architektonicznej oraz projektu zagospodarowania terenu (skala opracowania 1:1000) wraz z pokazaniem skutków 3D (aksonometria oraz perspektywy) podjętych decyzji, w szczegółowości obejmującej rozwiązania urbanistyczne i architektoniczne (OBSZAR_3, rozdział VII pkt I ppkt 1).
 
Celem konkursu jest uzyskanie najlepszego rozwiązania projektowego, spełniającego wymagania Regulaminu konkursu, umożliwiającego realizację zadań podanych poniżej, w szczególności wykonanie przez Zamawiającego, w oparciu o prace nagrodzone i wyróżnione, opracowań planistycznych, tj. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W odniesieniu do poszczególnych  elementów pracy konkursowej, celem jest uzyskanie przez Zamawiającego:
a) analiz i propozycji do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczecina (ZAKRES_1);
b) analiz i propozycji do Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla ww. obszaru (ZAKRES_2);
c) wizji przyszłego zagospodarowania przestrzennego Łasztowni, w rozbiciu na etapy realizacyjne (ZAKRES_2);
d) koncepcji oraz wizji przyszłego zagospodarowania ww. obszaru, jako narzędzia do podejmowania działań promocyjnych i decyzji inwestycyjnych (ZAKRES_3);
e) przestrzennego modelu obrazującego podjęte decyzje projektowe w zakresie docelowego zagospodarowania ww. terenu (ZAKRES_3).
19/01
2017

Dyplom Roku 2017

Wystawa najlepszych dyplomów architektonicznych i urbanistycznych opracowanych na WBiA / ZUT. Eliminacje do finału ogólnopolskiego konkursu o doroczną nagrodę SARP im. Zbyszka Zawistowskiego oraz do międzynarodowego konkursu o Polsko-Niemiecką Nagrodę Integracyjną BDA-SARP.
6/02
2017

Konkurs na zagospodarowanie przestrzeni przed Dworcem PKP w Sosnowcu

SARP Katowice zaprasza do udziału w konkursie na zagospodarowanie przestrzeni przed Dworcem PKP w Sosnowcu.